Kahvenin Yararlar覺 ve Zararlar覺

Kahvenin Yararlar覺 ve Zararlar覺

Kahvenin Yararlar覺 ve Zararlar覺 Kahve, k繹kboyas覺giller (Rubiaceae) familyas覺n覺n Coffea cinsinde yer alan bir aa癟 ve bu aac覺n meyve 癟ekirdeklerinin kavrulup 繹羹t羹lmesi ile elde edilen tozun su ya da s羹t ile kar覺t覺r覺lmas覺yla yap覺lan i癟ecektir. Kahve i癟ecekleri pek 癟ok ek madde i癟erebilirler. Bu ek maddelerden en yayg覺n olanlar覺, su, s羹t, krema, eker, kahve beyazlat覺c覺s覺, tatland覺r覺c覺lar ve 癟eitli baharatlard覺r. Eklenen bu maddelere ve kullan覺lan kahvenin demlenme ekline g繹re pek 癟ok farkl覺 kahve bazl覺 i癟ecek bulunmaktad覺r. Kahvenin zay覺flama 羹zerine etkilerinde kafein, niasin, mikroelementler ve anti-oksidanlara bor癟ludur. Bal覺ca Yararlar覺 Hastal覺klara yakalanma olas覺l覺覺n覺n azalt覺lmas覺 i癟in sal覺kl覺…

Read More

T羹rk Kahvesi

T羹rk Kahvesi

T羹rk Kahvesi Bug羹n d羹nyan覺n d繹rt bir yan覺nda kahvenin farkl覺 adlar覺, 癟eitleri, k羹lt羹rleri var. Ancak T羹rk kahvesi, 癟ekilmesi, piirilmesi ve sunumuyla hepsinden farkl覺; uzun ve keyifli bir seremoni. D羹nyaya yay覺l覺p tan覺nd覺覺 ad覺yla T羹rk Kahvesi, T羹rkler i癟in k羹lt羹rel ge癟miin, sosyal tarihin ayr覺lmaz bir par癟as覺d覺r. Osmanl覺 襤mparatorluu’nun esas olarak 16. y羹zy覺lda tan覺t覺覺 kahve, zamanla sosyal hayat覺n 繹nemli bir par癟as覺 olmu, dost meclislerinde kendisine yer bulmu, konuklar覺n a覺rlanmas覺nda barol羹 oynam覺, edeb簾 hayat覺n 繹nemli imgelerinden birine d繹n羹m羹t羹r. Geleneksel T羹rk k羹lt羹r羹n羹n en g羹zel ve en 繹zel al覺kanl覺klar覺ndan biridir. Yemek sonras覺 hi癟bir tat onun yerini doldurmaz. O,…

Read More

Filtre Kahve

Filtre Kahve

Filtre Kahve Filtre kahve ya da dier ad覺yla damla demleme y繹nteminde su bir filtrenin i癟indeki kahve 癟ekirdeklerinin 羹zerine d繹k羹l羹r. Orta kal覺nl覺kta 癟ekilmi 癟ekirdeklerin i癟inden s羹z羹lerek ge癟en su, bu temas s覺ras覺nda kahvenin i癟indeki ya asitlerini ve aromay覺 alarak kahve haline gelir. Filtre kahve 繹zellikle Kuzey Amerika’da yayg覺n ekilde i癟ilen bir kahve t羹r羹d羹r. Suyun filtrenin i癟indeki kahveden ge癟erek aa覺daki hazneye damlamas覺 sebebiyle bu y繹nteme filtre ya da damla kahve denmektedir. Filtre Filtre olarak 癟eitli malzemeler kullan覺labilir. Yayg覺n ekilde kullan覺lmakta olan ka覺t filtreler ilk olarak Alman Melitta Bentz taraf覺ndan 1908 y覺l覺nda bulunmutur. Kullan覺l覺p…

Read More

Yemen Kahvesi

Yemen Kahvesi

Yemen Kahvesi Yemen kahvesi, kahvenin tarih癟esi i癟erisinde 繹nemli bir yere sahiptir. arab覺ms覺, brendy tatlar覺, y羹ksek g繹vdesi ile 繹ne 癟覺kan karakteri 繹zellikle tarih boyunca T羹rk Kahvesi ile 繹nemli bir iliki i癟erisindedir. Son d繹nemde 繹zellikle Brezilya’da yetitirilen daha d羹羹k kaliteli 癟ekirdeklerle ticari anlamda kalitenin g繹z ard覺 edilmesi bir yana, ayr覺ca nitelikli kahve ile ilgili fark覺ndal覺k sayesinde tekrar Yemen kahvesi ile ilgili talepler s繹z konusu olmaya balam覺t覺r. Yemen kahvesi, 癟ok tatl覺 ve uluslararas覺 alanda da inan覺lmaz derecede beenilen, kaliteli bir kahve. T羹rkiye’de T羹rk kahvesi yap覺m覺nda kullan覺lan 癟ekirdekler Brezilya’n覺n Rio Minas b繹lgesinden geliyor. Rio…

Read More

Espresso

Espresso

Espresso Espresso, koyu kavrulmu, T羹rk Kahvesi kadar olmasa da, yeteri kadar ince 癟ekilmi 襤talya’ya 繹zg羹 bir kahve t羹r羹d羹r. Espresso, a覺rl覺k yerine bas覺n癟 kullan覺lmas覺 mant覺覺na dayanan bir h覺zl覺 kahve haz覺rlama y繹ntemine verilen isimdir. Espresso kullanarak yap覺lan kahveler Americano: Cappucino barda覺 b羹y羹kl羹羹nde bir kupada, tek veya duble espresso 羹zerine, kupa doluncaya kadar kaynar su eklenir. Cappuccino: Barda覺n 1/3’羹 tek 繹l癟羹 espresso, 1/3’羹 buharla 覺s覺t覺lm覺 k覺vaml覺 s羹t ile kar覺t覺r覺l覺r. zerlerine barda覺n 1/3’羹 hacminde kal覺n s羹t k繹p羹羹 yerletirilir. Tar癟覺n veya 癟ikolata rendesi ile s羹slenir. Latte: Tek veya duble espresso buharla 覺s覺t覺lm覺 k覺vaml覺 s羹t dolu…

Read More

Cappuccino

Cappuccino

Cappuccino Cappuccino (okunuu: Kapu癟ino), 襤talyan yap覺m覺 bir kahve t羹r羹d羹r. Espresso ve s覺cak s羹t羹n kaynat覺lmas覺yla meydana gelir. Cappuccino, Latte’ye benzeyen bir espressolu kahve i癟eceidir. Cappuccino haz覺rlamak i癟in s覺cak s羹t ve s羹t k繹p羹羹 gerekir. Ancak s羹t羹n 覺s覺t覺lmas覺 ve dokusu itibar覺yla Latte’den farkl覺d覺r. Cappuccino ad覺, Capuchin isimli rahiplerden gelmektedir. Cappuccino, espresso makinalar覺n覺n yayg覺nlamas覺yla bug羹nk羹 halini alm覺t覺r. Avrupa d覺覺nda pop羹ler olmas覺 ise II. D羹nya Sava覺 ile balam覺t覺r… Cappuccino Nas覺l Yap覺l覺r? Standart Cappuccino tarifi uyar覺nca; Espresso haz覺rland覺ktan sonra buharla s羹t 覺s覺t覺l覺r. Bu s覺rada oluan mikrok繹p羹k cappuccino’ya kadifemsi bir doku kazand覺r覺r. K繹p羹羹 yaparken doru oran覺 tutturmak…

Read More

Frapp矇

Frapp矇

Frapp矇 Frapp矇; Haz覺r kahve’nin souk i癟ilen bir 癟eididir. En ideal yap覺m ekli; bir shakerin i癟ine 1,5 su barda覺 souk s羹t, 3-4 adet buz, 1,5 ka覺k haz覺r kahve ve eker damak tadiniza g繹re koyduktan sonra iyice 癟alkalan覺r. Ince uzun ve buzlu bir bardakta servisi uygundur. Frappe ilk olarak 1957 y覺l覺nda Selanik’te yap覺lm覺t覺r. Nestl矇 firmas覺 i癟in 癟al覺makta olan Yannis Dritsas, 癟ocuklar i癟in 癟ikolatal覺 pratik bir i癟ecek (癟ikolatal覺 kar覺覺m覺 suyla 癟alkalamaktan ibaret) tan覺t覺m覺 yaparken, yan覺nda 癟al覺an Dimitris Vakondios bu y繹ntemi standart haz覺r kahveyi s覺cak su yerine souk su ile haz覺rlamak i癟in kullanm覺t覺r. B繹ylece,…

Read More

Barista

Barista

Barista Barista; espresso yapan, sunan ve bilen kiiye denir. Barista kelimesi 襤talyancadan gelmektedir ve kelimenin ilham kayna覺 barmendir. 襤talya’da erkek baristalara baristi, kad覺n baristalara bariste denmektedir. Kahve 癟ekirdeinden anlamal覺, kahve makinelerini kullanma, sorunlar覺 d羹zeltebilme, kahve makinelerinin g羹nl羹k temizlik ve bak覺mlar覺n覺 ger癟ekletirme baristalar覺n g繹revleri aras覺ndad覺r. Barista 襤talyanca as覺ll覺 bir s繹zc羹k olup, en temel anlam覺yla “kahve barmeni” demektir. 襤talyanca’da “barmen” anlam覺na gelen barista s繹zc羹羹, bu dilde hem s覺cak hem souk i癟ecek haz覺rlayabilen kii olarak kullan覺l覺r. Ancak, zamanla s繹zc羹e y羹klenen anlam kahveyle s覺n覺rland覺r覺lm覺 ve t羹m d羹nya dillerine bu ekilde yerlemeye balam覺t覺r. T羹rk癟e’de de…

Read More

M覺rra

M覺rra

M覺rra M覺rra, Arap corafyas覺na 繹zg羹, birka癟 kez demlenerek haz覺rlanan ac覺 kahvedir. 襤smi, Arap癟a ac覺 anlam覺na gelen 堭 murdan t羹remitir. ok ac覺 ve koyu olmas覺 nedeniyle ufak fincanda i癟ilir. T羹rkiye’de de Adana, Gaziantep, Mardin, Mersin, anl覺urfa gibi Arap k羹lt羹r羹nden etkilenen g羹ney ve s覺n覺r b繹lgelerinde t羹ketilen bir i癟ecektir. M覺rra haz覺rlanmas覺 M覺rra i癟in 繹zel bir kahve 癟ekirdei yoktur. Kahve 癟ekirdekleri kavrulup dibek adl覺 havan benzeri kaba al覺n覺r ve taneleri 癟ok inceltilmeden d繹v羹l羹r. D繹vme ilemi i癟in g羹n羹m羹zde deirmenler ve kahve makineleri de kullan覺lmaktad覺r. M覺rran覺n haz覺rlanmas覺nda en 繹nemli k覺s覺m kaynatma evresidir. Kaynama s羹resi, bilinen y繹ntemlere…

Read More

Kahve S繹zl羹羹

kahveler

Kahve S繹zl羹羹 Kahve, k繹kboyas覺giller (Rubiaceae) familyas覺n覺n Coffea cinsinde yer alan bir aa癟 ve bu aac覺n meyve 癟ekirdeklerinin kavrulup 繹羹t羹lmesi ile elde edilen tozun su ya da s羹t ile kar覺t覺r覺lmas覺yla yap覺lan i癟ecektir. Kahve, 癟ekirdek t羹r羹ne ya da piirme y繹ntemine g繹re farkl覺 癟eitlere ayr覺labilir. Ancak, kahveyi bir de kahve i癟ecei 癟eitlerine g繹re ay覺rmak m羹mk羹nd羹r. 襤te, aa覺daki mini s繹zl羹k kahvenin farkl覺 i癟ecek t羹rlerini g繹steriyor. Affogato: Dondurman覺n 羹zerine s覺cak espresso d繹k羹lerek elde edilir. Americano:Espresso’ya s覺cak su eklenmi kahve. Caf矇 au lait: Latte’nin Frans覺z versiyonu diyebiliriz. Cafe Con Lecha: Frans覺z caf矇 au lait’e ya da…

Read More