Kahvenin Yararlar覺 ve Zararlar覺

Kahvenin Yararlar覺 ve Zararlar覺

Kahvenin Yararlar覺 ve Zararlar覺 Kahve, k繹kboyas覺giller (Rubiaceae) familyas覺n覺n Coffea cinsinde yer alan bir aa癟 ve bu aac覺n meyve 癟ekirdeklerinin kavrulup 繹羹t羹lmesi ile elde edilen tozun su ya da s羹t ile kar覺t覺r覺lmas覺yla yap覺lan i癟ecektir. Kahve i癟ecekleri pek 癟ok ek madde i癟erebilirler. Bu ek maddelerden en yayg覺n olanlar覺, su, s羹t, krema, eker, kahve beyazlat覺c覺s覺, tatland覺r覺c覺lar ve 癟eitli baharatlard覺r. Eklenen bu maddelere ve kullan覺lan kahvenin demlenme ekline g繹re pek 癟ok farkl覺 kahve bazl覺 i癟ecek bulunmaktad覺r. Kahvenin zay覺flama 羹zerine etkilerinde kafein, niasin, mikroelementler ve anti-oksidanlara bor癟ludur. Bal覺ca Yararlar覺 Hastal覺klara yakalanma olas覺l覺覺n覺n azalt覺lmas覺 i癟in sal覺kl覺…

Read More

T羹rk Kahvesi

T羹rk Kahvesi

T羹rk Kahvesi Bug羹n d羹nyan覺n d繹rt bir yan覺nda kahvenin farkl覺 adlar覺, 癟eitleri, k羹lt羹rleri var. Ancak T羹rk kahvesi, 癟ekilmesi, piirilmesi ve sunumuyla hepsinden farkl覺; uzun ve keyifli bir seremoni. D羹nyaya yay覺l覺p tan覺nd覺覺 ad覺yla T羹rk Kahvesi, T羹rkler i癟in k羹lt羹rel ge癟miin, sosyal tarihin ayr覺lmaz bir par癟as覺d覺r. Osmanl覺 襤mparatorluu’nun esas olarak 16. y羹zy覺lda tan覺t覺覺 kahve, zamanla sosyal hayat覺n 繹nemli bir par癟as覺 olmu, dost meclislerinde kendisine yer bulmu, konuklar覺n a覺rlanmas覺nda barol羹 oynam覺, edeb簾 hayat覺n 繹nemli imgelerinden birine d繹n羹m羹t羹r. Geleneksel T羹rk k羹lt羹r羹n羹n en g羹zel ve en 繹zel al覺kanl覺klar覺ndan biridir. Yemek sonras覺 hi癟bir tat onun yerini doldurmaz. O,…

Read More

Kahve S繹zl羹羹

kahveler

Kahve S繹zl羹羹 Kahve, k繹kboyas覺giller (Rubiaceae) familyas覺n覺n Coffea cinsinde yer alan bir aa癟 ve bu aac覺n meyve 癟ekirdeklerinin kavrulup 繹羹t羹lmesi ile elde edilen tozun su ya da s羹t ile kar覺t覺r覺lmas覺yla yap覺lan i癟ecektir. Kahve, 癟ekirdek t羹r羹ne ya da piirme y繹ntemine g繹re farkl覺 癟eitlere ayr覺labilir. Ancak, kahveyi bir de kahve i癟ecei 癟eitlerine g繹re ay覺rmak m羹mk羹nd羹r. 襤te, aa覺daki mini s繹zl羹k kahvenin farkl覺 i癟ecek t羹rlerini g繹steriyor. Affogato: Dondurman覺n 羹zerine s覺cak espresso d繹k羹lerek elde edilir. Americano:Espresso’ya s覺cak su eklenmi kahve. Caf矇 au lait: Latte’nin Frans覺z versiyonu diyebiliriz. Cafe Con Lecha: Frans覺z caf矇 au lait’e ya da…

Read More

Kahve Fal覺 Sembolleri S繹zl羹羹 -1

Kahve fincan覺, fal

Kahve Fal覺 Sembolleri S繹zl羹羹 -1 Taseografi (kahve fal覺 veya 癟ay fal覺 adlar覺yla bilinir) 癟ay yapraklar覺, kahve telvesi veya arap 癟繹keltisi desenleriden fal bakma y繹ntemidir. Terim Frans覺zca tasse (bardak) s繹zc羹羹nden gelir. Bu da Arap癟a tassa s繹zc羹羹 ile ilikilidir. Yunanca son ek grafi- yaz覺 ya da loji- 癟al覺ma eklenerek terim haline gelmitir. Bardaktaki kal覺nt覺lardan kehanetler t羹retilir. Doal olaylar覺n sezgisel yorumu ve kehanet ama癟lan覺r. Bardaktaki kal覺nt覺lardan sembolik anlamlar 癟覺kar覺l覺r. Baz覺 mazmunlar belli anlamlara iaret eder. Bilimsel a癟覺dan, dier t羹m fal y繹ntemleri gibi, ge癟ersiz inan癟lardan biri olarak nitelendirilir. Kahve fal en sevilen ikililerden bir…

Read More

Kahve Fal覺 Sembolleri S繹zl羹羹 -2

Kahve fincan覺, fal

Kahve Fal覺 Sembolleri S繹zl羹羹 -2 Kahve fal覺n覺n k繹kenleri Kahve, Yavuz Sultan Selim devrinde Osmanl覺 k羹lt羹r羹ne girmitir ve k覺sa bir zamanda g繹zde i癟ecek olmutur. Sarayda Kahveciba覺 ad覺nda bir g繹revli bile varm覺. 1615te Osmanl覺lar Venedikli tacirleri esnas覺nda Avrupaya kahveyi sokmutur. Kahve fal覺n覺n k繹keni, s繹ylentiye g繹re yine Saray’a dayan覺r. 襤lk olarak haremlerde balayan kahve fal覺 k羹lt羹r羹, cariyelerin rahat癟a dedikodu yapabilmesi i癟in ortaya 癟覺kar. Cariyeler sarayda dile getirmediklerini kahve fincan覺n覺 癟evirdiklerinde birbirlerine rahat rahat anlat覺r. Daha sonradan yava yava bu konumalar kahve fal覺na d繹n羹羹r. Kahve fal覺 T羹rkiyeye ve bizim k羹lt羹r羹m羹ze y羹zy覺lar boyunca 繹zg羹 kalm覺t覺r.…

Read More

Kahve Fal覺 Sembolleri S繹zl羹羹 -3

Kahve fincan覺, fal

Kahve Fal覺 Sembolleri S繹zl羹羹 -3 Kahve Fal覺 Nas覺l Bak覺l覺r? Kahve fal覺 bakmak i癟in 繹ncelikle T羹rk kahvesi i癟ilip fincan alt tabaa kapat覺l覺r. Fincan iyice souduktan sonra 6. hislerine g羹venen sezgileri g羹癟l羹 bir falc覺 taraf覺ndan a癟覺l覺r. Fal bakan kii fincan覺n i癟erisinde g繹rd羹羹 ekilleri baz覺 nesnelere ve canl覺lara benzeterek yorumlar yapar. Kahve fal覺 hem ge癟mii hem gelecei haber veren bir fal olarak bilinir. Olacak olaylar konusunda kiiyi bilgilendirip uyard覺覺na inan覺l覺r. Kahve fal覺 bakan sezgileri g羹癟l羹 insanlar gelecek ile ilgili 繹ng繹r羹lerde bulunarak kiileri y繹nlendirir. Kahve fal覺n覺n en b羹y羹k 繹zellii i癟ilen mis gibi T羹rk kahvesinin…

Read More

Kahve Fal覺 Sembolleri S繹zl羹羹 -4

Kahve fincan覺, fal

Kahve Fal覺 Sembolleri S繹zl羹羹 -4 Neden Kahve Fal覺 Bak覺l覺r? Kahve fal覺 bakma rit羹eli insanlar覺n merak覺 ile balayan bir uygulamad覺r. 襤nsanolu ge癟miten g羹n羹m羹ze hep gelecei merak etmitir. Gelecekten haber verebileceini d羹羹nd羹羹 t羹m uygulamalara da b羹y羹k bir ilgi g繹stermitir. Kahve fal覺 da insanlar覺n gelecek merak覺 sonucu ortaya 癟覺km覺t覺r. Kahve fal覺 bakan kiinin g繹rd羹klerine ve yorumlar覺n覺n doruluuna g羹venen insanlar kahve fal覺 ile gelecekte balar覺na gelebilecek olaylar hakk覺nda haber alabileceklerini 羹mit ederler. Kahve fal覺 bakan kiiler ise bazen yaln覺zca kendi egosal bilme duyusunu tatmin i癟in bazen de para kar覺l覺覺 kazan癟 salamak i癟in fal bakarlar.…

Read More