Zencefil kurusu

Zencefil Zencefil (Zingiber officinale), zencefilgiller familyas覺ndan bir metreye kadar boylanabilen, ince-uzun yaprakl覺, sar覺-k覺rm覺z覺 renklerde 癟i癟ekler a癟an, k繹k yumrular覺 baharat ve ila癟 olarak kullan覺lan, 癟ok y覺ll覺k bir bitkidir. Bata in olmak 羹zere, Hindistan, Endonezya, Vietnam, Japonya gibi tropik ya da yar覺 tropik iklimlerde yetiir. D覺 g繹r羹n羹 olarak Yerelmas覺 ile ayn覺d覺r. Zencefil faydas覺 Y羹zeydeki kan damarlar覺n覺n genilemesine sebep olur, bu nedenle ilk 繹nce terletir ve atei d羹羹r羹p rahatlat覺r. Zencefil suyu 繹zellikle souk alg覺nl覺覺na yakalan覺laca覺 hissedilirse s覺k s覺k i癟ilmeli. Sin羹s iltihab覺 ve balgam at覺lmas覺na yard覺m eder. Ast覺m覺 繹nler. Nefes darl覺覺 ve ast覺mda bir…

Read More

Yaban mersini

Yaban mersini

Yaban mersini Yaban mersini (Vaccinium myrtillus), veya ay覺羹z羹m羹[kaynak belirtilmeli] fundagiller (Ericaceae) familyas覺ndan 覺l覺man iklimlere adapte olmu bir 羹z羹ms羹 meyve t羹r羹. Anavatan覺 Kuzey Yar覺mk羹renin serin ve dal覺k b繹lgelerinde yetien bir癟ok t羹r羹 vard覺r. Genel olarak Kuzey Avrupa, Amerika’daki Rocky Dalar覺 ve T羹rkiye’de, Karadeniz B繹lgesi b繹lgesinin rak覺mca y羹ksek olan fundal覺k ve ormanl覺k b繹lgelerinde yabani formda deiik tipleri bulunmaktad覺r. Yaban mersini 繹zellikle 1906 y覺l覺nda Amerika’da balat覺lan 覺slah 癟al覺malar覺 sonucu doadaki yabani formlar覺na g繹re k羹lt羹re al覺nan 癟eitlerin, 繹zellikleri (meyve irilii, tad覺, olgunluu vs.) daha 羹st羹n niteliklere sahip olduu g繹r羹lm羹t羹r. Faydalar覺 ? Kansere kar覺 v羹cudu koruyan…

Read More

Ke癟iboynuzu ve pekmezi faydalar覺

Ke癟iboynuzu

Ke癟iboynuzu ve pekmezi faydalar覺 Bitkiler 羹zerine yapt覺覺 bilimsel 癟al覺malarla tan覺nan kimya uzman覺 tespitlerine g繹re ke癟iboynuzu dier ad覺yla harnup yery羹z羹n羹n en eski bitkilerinden olup anavatan覺 olarak G羹ney Anadolu, Suriye, K覺br覺s, Yunanistan, 襤spanya, Fas, Tunus, Cezayir, Filistin ve Libya olup memleketimizde, Antalya, Mersin, Silifke, Dat癟a dolaylar覺nda yakla覺k 1500 km’lik sahil eridinde yetimektedir. Ke癟iboynuzu olarak bilinen harnup, en g羹癟l羹 besin kaynaklar覺ndan biri. Ke癟iboynuzunun i癟erdii gallik asiti insan sal覺覺 羹zerinde 繹ylesine 癟ok y繹nl羹 繹zellikleri olan bir maddedir ki, insan hayat覺nda bu maddelerin 繹nemi 繹renince mutfa覺ndan ke癟iboynuzunu ve pekmezini eksik etmek istemiyor. Gallik asit 癟ok…

Read More

Papaya

Papaya

Papaya Papaya, Carica papaya (kavun aac覺) bitkisinin meyvesi ve Carica cinsinin bir 羹yesi. Papaya’n覺n ana vatan覺n覺n G羹ney Meksika ve Orta Amerika olduu san覺lmaktad覺r. Ona “kavun aac覺” meyvesine de, kavun aac覺 yemii denmektedir. 羹nk羹 papayan覺n bir 癟eidinin meyvesinin g繹r羹n羹m羹 kavuna benzese de, tad覺 balkaba覺na yak覺nd覺r. Papayan覺n, Hawaii,Tayland ve Meksika olmak 羹zere 羹癟 癟eit tan覺nm覺 t羹r羹 vard覺r, bununla birlikte Maridol Papaya, C羹ce Papaya, Florida Jack Papaya, ilek Papaya gibi bakaca t羹rleri ve k羹lt羹r 癟eitleri de mevcuttur. Hawaii 癟eidi olgunlat覺覺nda, kabuu sar覺 renkte olan armut bi癟imindeki meyvelere sahip olmaktad覺r ve bu meyvelerin eti…

Read More

Hindistan Cevizi faydalar覺

Hindistan Cevizi faydalar覺

Hindistan Cevizi faydalar覺 Hindistan cevizi (Cocos nucifera), palmiyegiller (Arecaceae) familyas覺ndan tropik b繹lgelerde yetien meyvesi yenen bir palmiye t羹r羹. Tropikal b繹lgelerde yetiir. Meyvesi yenir. Hindistan cevizi lifi elde edilir. Ayr覺ca beyaz tanecikler halinde kek ve pastay覺 s羹slemek ve tat katmak amac覺yla da kullan覺lmaktad覺r. Boyu 20 metreyi aan Hindistan cevizinin 繹zsuyu mayalanarak bir t羹r “palmiye arab覺” 羹retilir. Meyvesinden elde edilen bir s覺v覺 da t覺pta kullan覺lmaktad覺r. Hindistan cevizi 7-13 yalar覺 aras覺 meyve vermeye balar. 60 y覺l kadar 羹r羹n verir. 90-100 y覺l kadar yaar. Genellikle toz h璽linde sat覺l覺r, sert kabuunun alt覺nda hindistan cevizi suyu…

Read More

Kivi

Kivi

Kivi Kivi, asma benzeri odunsu bir t覺rman覺c覺 bitki t羹r羹 olan Actinidia deliciosa’dan ve A. deliciosa ile dier Actinidia t羹rleri aras覺 melezlerden elde edilen k羹ltivar grubundaki bitkiler ile bu bitkilere ait yenilebilir meyvelerin ortak ad覺d覺r. Kivi Tarih癟esi Kivi meyvesi, in’in g羹neyindeki Yangtse Vadisine 繹zg羹 bir bitkidir. Avrupal覺lar taraf覺ndan 1850’li y覺llarda kefedilen bitkinin birka癟 t羹r羹 1900’l羹 y覺llar覺n ba覺nda Yeni Zelanda, 襤ngiltere ve Amerika’ya yay覺ld覺. Kivi meyvesi, Yeni Zelanda’ya ilk kez 1904 y覺l覺nda geldi. 25 y覺l s羹resince bah癟覺vanlar taraf覺ndan gelitirildi, yetitirildi ve baz覺 b羹y羹k meyveli cinsler se癟ildi. 1935 y覺l覺nda, b羹y羹k meyveli cinsler Kaliforniya,…

Read More

Mangonun Faydalar覺

Mango kurusu, mango meyvesi

Mangonun Faydalar覺 Meyvelerin kral覺 olarak bilinen mango meyvesi en pop羹ler ve besin y繹n羹nden en zengin meyvelerden bir tanesidir. Kendine has aromas覺, g羹zel kokusu, tad覺 ve sal覺a faydal覺 繹zellikleri onu yeni ilevsel besinler aras覺nda bir numaraya oturtmakla kalmaz, kendini tarif etmek i癟in s羹per meyve lakab覺n覺n da kullan覺lmas覺na neden olur. Mango tropiklerde yetien lezzetli bir mevsimlik meyvedir. Aac覺n覺n k繹keninin, Hindistan Yar覺madas覺’nda Himalayalar覺n g羹neyindeki d羹zl羹kler olduuna inan覺lmaktad覺r. Botanik olarak bu egzotik meyve Anacardiaceae ailesine aittir. Bu aile kaju f覺st覺覺 ve Antep f覺st覺覺 gibi pek 癟ok dier t羹r羹 de b羹nyesinde bar覺nd覺ran tropik meyvelere sahip…

Read More

F覺nd覺k

F覺nd覺k

F覺nd覺k F覺nd覺k, hugiller (Betulaceae) familyas覺ndan Corylus cinsini oluturan 癟al覺 ve aa癟 t羹rlerinin ortak ad覺. 襤 FINDIK (STANDART – 1) Tan覺m覺 : Kabuklu f覺nd覺klar覺n sert meyve kabuundan 癟覺kar覺lm覺 13-15 mm 癟ap覺ndaki f覺nd覺klard覺r. Kullan覺ld覺覺 yerler : 襤lenmi ve ileri derecede ilenmi f覺nd覺klar覺n hammaddesini tekil eder. 襤 FINDIK (STANDART – 2) Tan覺m覺 : Kabuklu f覺nd覺klar覺n sert meyve kabuundan 癟覺kar覺lm覺 11-13 mm 癟ap覺ndaki f覺nd覺klard覺r. Kullan覺ld覺覺 yerler : 襤lenmi ve ileri derecede ilenmi f覺nd覺klar覺n hammaddesini tekil eder. 襤 FINDIK (STANDART – 3) Tan覺m覺 : Kabuklu f覺nd覺klar覺n sert meyve kabuundan 癟覺kar覺lm覺 9-11 mm 癟ap覺ndaki f覺nd覺klard覺r. Kullan覺ld覺覺…

Read More

Hangi kuruyemi neye iyi gelir?

kuruyemi i癟leri

Hangi kuruyemi neye iyi gelir? Kuruyemi v羹cudumuz i癟in sal覺kl覺 at覺t覺rmal覺k se癟enekleridir. Ya oranlar覺 y羹ksek olsa da i癟erdikleri yalar genellikle sal覺kl覺 yalard覺r. Ayr覺ca i癟erdii protein ve lif kayna覺 sayesinde bir癟ok hastal覺a kar覺 kalkan oluturuyor. Peki kuruyemiin faydalar覺 nelerdir? AY EK襤RDE襤 FAYDALARI * Kolesterol羹 d羹羹r羹r. * Damar sertliini giderir. * Kir i癟ilerinin ve zay覺f kalm覺 癟ocuklar覺n g羹nde 50 gram yemesi tavsiye edilir. * Cinsel arzuyu art覺r覺r. * Kalp ve sinir hastal覺klar覺n覺 繹nler. * 襤drar s繹kt羹r羹r. * Solunum sistemi rahats覺zl覺klar覺nda iyiletirici etkilere sahiptir. KABAK EK襤RDE襤 FAYDALARI * B繹brekleri g羹癟lendirir. * B繹brek, mesane iltihaplar覺n覺…

Read More

Leblebinin Faydalar覺

Leblebinin Faydalar覺

Leblebinin Faydalar覺 Leblebi nohutun kavrulmas覺yla 羹retilen bir 癟eit kuru yemitir. En bilinen t羹rleri beyaz leblebi ve sar覺 leblebidir. Corafi olarak tescillenen ilk leblebi, orum leblebisidir. Son d繹nemlerde farkl覺 癟eitlerde leblebi 羹retimi de yap覺lmaktad覺r. 襤lk defa eyh Murat Gazi taraf覺ndan 1370-1390a bulunmutur. Nohutun 覺s覺t覺l覺p bekletilmesini kefetmitir. Evliya elebi, 17. y羹zy覺lda leblebinin 襤stanbul’da yayg覺n ekilde t羹ketildiini ve bu 100 d羹kk璽n ve 400 癟al覺an覺n olduunu belirtmektedir. Kuru yemi olarak b羹t羹n ekilde t羹ketimini yan覺nda ayr覺ca leblebi toz haline getirilip halk dilinde kavut denilen ekilde de yenilebilir. Leblebi Nas覺l retilir? Leblebi nohuttan ilenerek elde edilen…

Read More