Gizlilik politikas覺

erezler politikas覺
TurkiyeKuruyemis.com olarak web sitelerimizdeki ziyaretleriniz s覺ras覺nda sizlere daha iyi bir kullan覺c覺 deneyimi sunabilmek ad覺na 癟erez teknolojisinden faydalanmaktay覺z. Bu ve benzeri t羹m teknolojilerin kullan覺m覺 bata 6698 Kvk kanunu olmak 羹zere bal覺 olduumuz mevzuatlara uygun olarak yap覺lmaktad覺r.

襤bu 癟erez politikas覺 ayd覺nlatma metni nin amac覺 sahip olduumuz internet sitelerinin iletilmesi s覺ras覺nda, sitelerimize giri yapan veri sahipleri nin 癟erez kullan覺m覺 yolu ile ilenen verileri hakk覺nda bilgilendirme yapmakt覺r. Bu ayd覺nlatma metni ile sizlere hangi t羹r 癟erezleri, hangi ama癟la kulland覺覺m覺z覺 ve hangi kiisel verileri ne ekilde ilediimizi a癟覺klamak istiyoruz. erezlerin kullan覺mdan kald覺r覺lmas覺, ilevlerinin deitirilmesi ya da yeni 癟erezlerin kullan覺lmas覺 hakk覺m覺z覺 sakl覺 tutar覺z. Yap覺lacak her t羹rl羹 deiiklik bu metine eklenecektir.

Veri analizleri ve 繹deme y繹ntemleri i癟in 羹癟羹nc羹 parti firmalarla 癟al覺覺lmakta ve bu firmalar覺n sitemiz 羹zerinde 癟erez kullanmalar覺na izin verilmektedir. Bu balamda 癟al覺覺lan firmalar覺n da KVKK uyumluluklar覺 bulunmaktad覺r.
erez politikas覺erez, herhangi bir 襤nternet sitesi taraf覺ndan bilgisayara b覺rak覺lan bir t羹r tan覺mlama dosyas覺. erez dosyalar覺nda oturum bilgileri ve benzeri veriler saklan覺r.
erez (Cookie) nedir?

Ziyaret ettiiniz web sitelerinin daha h覺zl覺 癟al覺mas覺n覺, kullan覺m bilgileriniz hakk覺nda veri toplayarak sizin i癟in 繹zelletirilmesini, internet sitesinin daha h覺zl覺 癟al覺mas覺n覺n salanmas覺n覺, internet sitesinin ilevselliinin artt覺r覺lmas覺n覺, g羹venlik a癟覺klar覺n覺n engellenmesini v.b. salamak i癟in kullan覺lan metin dosyalar覺na 癟erez denir.

erezler hakk覺nda www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerinden detayl覺 bilgi alabilirsiniz.

erez t羹rleri :

Kullan覺m覺 bak覺m覺ndan 癟erez t羹rleri :

Kullan覺lmas覺 Zorunlu Olan erezler: Bu 癟erezler, Web Sitesinin d羹zg羹n ekilde 癟al覺mas覺 i癟in mutlaka gerekli olan 癟erezlerdir. Bu 癟erezlere, sistemin y繹netilebilmesi, sahte ilemlerin 繹nlenmesi i癟in ihtiya癟 vard覺r ve engellenmesi halinde Web Sitesi 癟al覺amayacakt覺r.

襤lev erezleri: Bu 癟erezler size daha gelimi ve kolay bir kullan覺m deneyimi yaatmak i癟in kullan覺lan 癟erezlerdir. rnein 繹nceki tercihlerinizi hat覺rlamak, Web Sitesi 羹zerinde yer alan baz覺 i癟eriklere rahat癟a erimenizi salamak ilevlerini yerine getirmektedir. Aa覺da detayl覺 olarak a癟覺klanan ekilde bu 癟erezlerin kullan覺m覺n覺 engelleyebilirsiniz.

Analiz/Performans erezleri: Bu 癟erezler, Web Sitesinin ileyiinizi analiz edip anlam覺m覺z覺 salayan ve sizinle etkiliime ge癟erek Web Sitesini gelitirebilmemizi salamaktad覺r. Aa覺da detayl覺 olarak a癟覺klanan ekilde bu 癟erezlerin kullan覺m覺n覺 engelleyebilirsiniz.

Hedefleme/Reklam erezleri: Bu 癟erezler, size, reklam i癟erikleri de d璽hil olmak 羹zere, ilginizi 癟ekebilecek i癟erikleri saptayarak sunmam覺z i癟in kullan覺lmaktad覺r. Aa覺da detayl覺 olarak a癟覺klanan ekilde bu 癟erezlerin kullan覺m覺n覺 engelleyebilirsiniz. Ancak bu 癟erezleri engellemeniz, reklam i癟eriklerini tamamen engellemeyecek sadece sizin ilginizi 癟ekebilecek olan reklamlar yerine genel i癟erikli reklamlar sunulacakt覺r.

Sakland覺覺 s羹re bak覺m覺ndan 癟erez t羹rleri:

Kal覺c覺 erezler (Persistent Cookies): Kiinin bilgisayar覺nda belirli bir tarihe veya kullan覺c覺 taraf覺ndan silinene kadar varl覺覺n覺 s羹rd羹ren 癟erezlerdir. Bu 癟erezler, 癟ounlukla kullan覺c覺lar覺n site hareketlerini ve tercihlerini 繹l癟mek amac覺yla kullan覺l覺r.

Oturum erezleri (Session Cookies): Bu 癟erezler kullan覺c覺n覺n ziyaretini oturumlara ay覺rmak i癟in kullan覺l覺r ve kullan覺c覺dan veri toplamaz. erez, kullan覺c覺 ziyaret ettii web sayfas覺n覺 kapatt覺覺nda veya belli bir s羹re pasif kald覺覺nda silinir. Web Sitesinde 羹癟羹nc羹 kiilerin bata reklam hizmetleri olmak 羹zere hizmet salamas覺na yard覺mc覺 olmak ve bu hizmetlerin etkinliini art覺rmak i癟in hedef ve izleme 癟erezleri kullan覺l覺r. Bu 癟erezler, ziyaret ettiiniz web sayfalar覺n覺 ve siteleri hat覺rlayabilir ve bata kullan覺c覺 cihaz覺n覺n IP adresi olmak 羹zere kiisel verileri toplayabilir. Web Sitesi, bilgi toplamak, ilgi alanlar覺n覺z覺 ve demografik verileri hat覺rlamak ve size hedeflenmi reklamlar覺 sunmak, reklamlar覺 iyiletirmek ziyaret edilme ve reklam g繹sterimleri say覺s覺n覺, reklam hizmetlerinin dier kullan覺mlar覺n覺 ve bu reklam g繹sterimleri ve reklam hizmetleriyle ilgili etkileimler aras覺ndaki oran覺 belirlemek i癟in hem birinci taraf hem de 羹癟羹nc羹 taraf 癟erezlerini kullanmaktad覺r. Web Sitesi; Facebook ve LinkedIn gibi sosyal alara balant覺 salayan sosyal eklentilerden faydalanmaktad覺r. Web Sitesini ziyaret ettiinizde ve bu eklentileri kulland覺覺n覺zda, Web Sitesi dorudan se癟ilen sosyal a覺n sunucusuna balan覺r. Ard覺ndan, eklentinin sunduu i癟erik dorudan sosyal alardan web taray覺c覺n覺za iletilir ve ziyaret etmekte olduunuz web sitesine eklenir. B繹ylelikle ilgili sosyal a size ait verilere ulaarak ileyebilir ve ilgili sosyal adaki hesab覺n覺za ait verilerle birletirebilir.

L羹tfen sosyal alar覺n eklentiler arac覺l覺覺yla iledii verilerin kapsam覺 羹zerinde herhangi bir etkimiz ve kontrol羹m羹z olmad覺覺n覺 unutmay覺n. Sosyal alar覺n kiisel verilerinizi hangi ama癟la, hangi y繹ntemlerle ve hangi s羹reyle ileyeceine ilikin daha fazla bilgi almak i癟in l羹tfen ilgili sosyal alar taraf覺ndan yay覺nlanan kiisel verilerin ilenmesi politikalar覺n覺 dikkatlice inceleyin.

Sitelerimizde, erezler aa覺daki ama癟lar kapsam覺nda kullan覺lmaktad覺r:

 • Sitenin 癟al覺mas覺 i癟in gerekli temel fonksiyonlar覺 ger癟ekletirmek. rnein, site 羹yelerinin, 羹r羹n sepetindeki 羹r羹nlerin ziyaretleri s羹resince kaybolmamas覺. Oturum a癟an 羹yelerin sitede farkl覺 sayfalar覺 ziyaret ederken tekrar ifre girmelerine gerek kalmamas覺.
 • Siteyi analiz etmek ve sitenin performans覺n覺 artt覺rmak. rnein, sitenin 羹zerinde 癟al覺t覺覺 farkl覺 sunucular覺n entegrasyonu, siteyi ziyaret edenlerin say覺s覺n覺n tespit edilmesi ve buna g繹re performans ayarlar覺n覺n yap覺lmas覺 ya da ziyaret癟ilerin arad覺klar覺n覺 bulmalar覺n覺n kolaylat覺r覺lmas覺.
 • Sitenin ilevselliini artt覺rmak ve kullan覺m kolayl覺覺 salamak. rnein, Platform 羹zerinden 羹癟羹nc羹 taraf sosyal medya mecralar覺na payla覺mda bulunmak, Siteyi ziyaret eden ziyaret癟inin daha sonraki ziyaretinde kullan覺c覺 ad覺 bilgisinin ya da arama sorgular覺n覺n hat覺rlanmas覺
 • Kiiselletirme, hedefleme ve reklamc覺l覺k faaliyeti ger癟ekletirmek. rnein, ziyaret癟ilerin g繹r羹nt羹ledikleri sayfa ve 羹r羹nler 羹zerinden ziyaret癟ilerin ilgi alanlar覺yla balant覺l覺 reklam g繹sterilmesi.

erezlerin kullan覺m覺n覺 engelleme :

Kullanm覺 olduunuz cihazlar覺n 癟erez kullanmas覺n覺 engelleyebilirsiniz. Ancak bu g繹r羹nt羹lediiniz yada g繹r羹nt羹leyeceiniz internet sitesinin doru 癟al覺mas覺n覺 engelleyebilir. Aa覺da baz覺 taray覺c覺lar i癟in 癟erezlerin nas覺l kapat覺laca覺 hakk覺nda bilgiler yer almaktad覺r.

 • Internet Explorer
 1. Masa羹st羹n羹 a癟覺n ve g繹rev 癟ubuunda Internet Explorer simgesine dokunun veya t覺klay覺n.
 2. Ara癟lar d羹mesine ve 襤nternet se癟eneklerine dokunun veya t覺klay覺n.
 3. Gizlilik sekmesine dokunun veya t覺klay覺n, ard覺ndan t羹m tan覺mlama bilgilerini engellemek i癟in ayarlar覺n alt覺nda bulunan kayd覺r覺c覺y覺 yukar覺ya hareket ettirin ve Tamam d羹mesine dokunun veya t覺klay覺n.
 • Microsoft Edge
 1. Microsoft Edge taray覺c覺n覺z覺n sa 羹st k繹esinden 羹癟 nokta iareti olan b繹l羹me t覺klay覺n ve Ayarlar b繹l羹m羹ne gelin.
 2. Kar覺n覺za gelen yeni pencereden Temizlenecek eleri Se癟 dedikten sonra kar覺n覺za gelen pencereden temizlemek istediiniz b繹l羹mleri se癟in.
 3. Burada bir癟ok b繹l羹m bulunmaktad覺r. 襤stediinizi se癟erek temizleme ilemine balayabilirsiniz
 • Google Chrome
 1. Bilgisayar覺n覺zda Chromeu a癟覺n.
 2. Sa 羹stte dier ayarlar覺 t覺klay覺n.
 3. Altta gelimii t覺klay覺n.
 4. Gizlilik ve g羹venlik in alt覺nda 襤癟erik ayarlar覺n覺 t覺klay覺n.
 5. erezleri t覺klay覺n.
 6. T羹m 癟erezler ve site verileri nin alt覺nda Web Sitesinin ad覺n覺 aray覺n.
 7. Sitenin sa覺ndaki Kald覺r simgesini t覺klay覺n
 • Mozilla Firefox
 1. Firefox Men羹 d羹mesine t覺klay覺n ve se癟enekleri se癟in.
 2. Gizlilik ve G羹venlik panelini se癟in ve Ge癟mi b繹l羹m羹ne gidin.
 3. Firefox ayar覺n覺 ge癟mi i癟in 繹zel ayarlar覺 kullans覺n olarak deitirin.
 4. erezleri g繹ster d羹mesine t覺klay覺n. erezler penceresi g繹r羹necektir.
 5. Arama: alan覺na, 癟erezlerini silmek istediiniz sitenin ad覺n覺 yaz覺n. Araman覺zla eleen 癟erezler g繹r羹nt羹lenecektir.
 6. Silmek istediiniz 癟erez(ler)i se癟ip Se癟ilenleri sil d羹mesine t覺klay覺n.
 7. Kapat d羹mesine t覺klayarak erezler penceresini kapat覺n. Sonra da about:preferences sayfas覺n覺 kapat覺n
 • Safari
 1. Safari > Tercihleri se癟in.
 2. Gizlilik 繹esini t覺klay覺n.
 3. Web Sitesi Verilerini t覺klay覺n.
 4. Bir veya daha fazla web sitesi se癟in ve sonra Sil veya T羹m羹n羹 Sile t覺klay覺n.

Dier ana web taray覺c覺lar覺nda bu ilemin nas覺l yap覺laca覺 hakk覺nda daha fazla bilgiyi https://www.esb.org.tr/cerez-bellek veya https://www.aboutcookies.org adresinde bulabilirsiniz.

Ziyaret ettiiniz web sitelerinin geride b覺rakt覺覺 t羹m 癟erezleri 羹癟羹nc羹 parti yaz覺l覺mlar arac覺l覺覺yla da silebilirsiniz.

www.ziza.net | www.tennar.com

(Visited 14 times, 1 visits today)