Erik kurusu

Erik kurusu

Erik
Erik, g羹lgiller (Rosaceae) familyas覺ndan Prunus cinsinden meyvesi yenen baz覺 aa癟 t羹rlerinin ortak ad覺.

T羹rkiye’de Dou Anadolu B繹lgesi’nin y羹ksek yayla m覺nt覺kas覺 ile, G羹neydou Anadolu B繹lgesi’nin kurak ve 癟ok s覺cak bir k覺s覺m yerleri hari癟 her tarafta yetiir.

Erkenci d繹nem can eriini yaz ortalar覺nda olgunlaan Japon erii (P. salicina) takip eder. Austosta olgunlamaya balayan Avrupa erii (P. domestica) ise ekim ay覺na kadar yenebilir. Farkl覺 d繹nemlerde olgunlaan eriin, farkl覺 bi癟im ve b羹y羹kl羹kteki meyvelerinin ince kabuu, t羹rlere g繹re yeil, sar覺, k覺rm覺z覺 ve mor renklerdedir. T羹rkiye’de en tan覺nm覺 erik 癟eitleri can erii, papaz erii, m羹rd羹m erii ve tatl覺 羹ryani eriidir.

Erik kurusu
Meyve kurular覺 Trakya mutfa覺nda k覺l覺k t羹ketim i癟in ve meyve hoaflar覺n覺n yap覺m覺 i癟in haz覺rlan覺r. B羹y羹kl羹klerine g繹re dilimlenen, 癟ekirdek yataklar覺 癟覺kart覺lan taze meyvelerin g羹nete kurutularak 繹z sular覺n覺 belli bir orana kadar kaybetmesi yoluyla meyve kurusu elde edilebilir. G羹ne g繹ren, havadar bir yerde kurutulmas覺 gereken meyvelerin d覺 ortamdan dolay覺 kirlenmemesi i癟in 羹zerine ince bir t羹lbent, file gerilmesi tavsiye edilir. ok yumuak olmayan fakat m羹rd羹m erii gibi etli erik t羹rleri kurutulmaya m羹saittir. ekirdeklerini 癟覺karmak i癟in son y覺llarda gelitirilen aletleri kullanarak b羹t羹n olarak da kurutmak m羹mk羹nd羹r.

Bunu da oku :  Hurma

Kuru eriin faydalar覺
Kuru erik lif bak覺m覺ndan olduk癟a zengin bir besindir. 襤yi bir antioksidan kayna覺d覺r. 襤癟erisinde bol miktarda C vitamini bulunmaktad覺r. C vitamini hastal覺klara kar覺 v羹cudu koruyarak v羹cut direncini art覺r覺r. Lif bak覺m覺ndan zengin olan kuru erik diyet listelerinin vazge癟ilmez besinidir. Kalori bak覺m覺ndan d羹羹k olan kuru eriin 100 gram覺nda yakla覺k 45 kalori bulunmaktad覺r. A ve K vitamini eksikliklerinde de kullan覺lan bir meyvedir. Kuru eriin v羹cuda salad覺覺 en 繹nemli fayda ise besinler sayesinde v羹cuda al覺nan demirin emilimini salamakt覺r.

– Kanser ve kalp hastal覺klar覺na kar覺 koruyucu etkisi vard覺r.
– K覺rm覺z覺 erik yeil erie g繹re daha fazla antioksidan i癟ermektedir.
– 100 gram kuru erik g羹nl羹k C vitamini ihtiyac覺n覺n %16s覺n覺 kar覺layabilmektedir.
– Sindirim sistemini d羹zenlemeye yard覺mc覺 olur.
– 100 gram kuru erik g羹nl羹k lif gereksinimini %6s覺n覺 kar覺lamaktad覺r.

– zellikle k覺rm覺z覺 erik glisemik indeks 繹zellii ile kan ekerini dengede tutmaktad覺r. Tip2 diyabete kar覺 faydal覺d覺r.
– Kemik sal覺覺 i癟in kuru erik t羹ketilmelidir.
– Romatizma, kolon kanseri, ast覺m gibi hastal覺klara kar覺 i癟erisinde koruyucu vitaminler bar覺nd覺rmaktad覺r.
– Beden ve zihin yorgunluuna iyi gelir.
– B繹brekleri korur

Bunu da oku :  Kurutulmu Portakal Kabuu

– Adet d羹zenleyici 繹zellii bulunmaktad覺r.
– V羹cut terleti癟i ve idrar s繹kt羹r羹c羹 繹zellii vard覺r.
– strojen hormonunu d羹zenler.

Bu yaz覺ya oy ver
[Toplam: 1 Ortalama: 5]
(Visited 34 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment