Kuruyemile ilgili s覺k癟a sorulan sorular

Kuruyemile ilgili sorular

Kuruyemile ilgili s覺k癟a sorulan sorular Kuruyemiler teknik olarak bir meyve olarak kabul edilir. Bununla birlikte, 癟ou meyve t羹r羹nden farkl覺 olarak tatl覺 deildir ve ya oran覺 y羹ksektir. 襤癟indeki meyveleri serbest b覺rakmak i癟in genellikle 癟atlamas覺 ya da k覺r覺lmas覺 gereken sert, yenmez bir d覺 kabuk i癟erirler. Fakat sat覺n al覺rken kuruyemilerin bir 癟ou kabuundan ayr覺lm覺 bir ekilde sunulur ve kabuklar覺n覺 k覺rmak i癟in 癟aba g繹stermeye genellikle gerek kalmaz. Ac覺lam覺 kuruyemi tehlikeli midir? Ya oran覺 y羹ksek olan kuruyemiler oksijene, 覺s覺ya ve neme kar覺 olduk癟a hassast覺r. Uzun s羹re hava ve 覺s覺ya maruz kalan kuruyemilerde yalar oksijen ile…

Read More

Kuruyemilerin muhafazas覺 ve sat覺覺

Kuruyemiler

Kuruyemilerin muhafazas覺 ve sat覺覺 Kuruyemilerin muhafazas覺 ve sat覺覺 ne ekilde olmal覺d覺r? Kuruyemiler ya, protein, vitamin ve mineraller y繹n羹nden zengin g覺dalard覺r. Kuruyemiler dier g覺dalarla k覺yasland覺覺nda d羹羹k nem oran覺na sahip 羹r羹nlerdir. Bu nedenle mutlaka uygun bir ambalaj i癟erisinde muhafaza edilmelidir. A癟覺kta muhafaza edilen ve 繹zellikle gevrek yap覺daki 羹r羹nler i癟in ortam nemi 癟ok 繹nemli bir fakt繹rd羹r. r羹n羹n nem i癟erii; ortam neminden d羹羹k olduundan, ortamdan 羹r羹ne nem ge癟ii yaanmakta, dolay覺s覺yla 羹r羹n羹n bozulmas覺na neden olan kimyasal reaksiyonlar覺n balamas覺 i癟in zemin haz覺rlanmaktad覺r. Ayr覺ca, 羹r羹nde istenen gevrek yap覺 da nemin etkisiyle 繹zelliini kaybetmektedir. Bu nedenle kuruyemiler, oksijen…

Read More