Kuruyemi Fiyatlar覺n覺n Pahal覺 Olmas覺

Kuruyemi tezgah覺

Kuruyemi Fiyatlar覺n覺n Pahal覺 Olmas覺n覺n Sebepleri ve Etkileyen Fakt繹rler Kuruyemiler, sal覺kl覺 besin i癟erikleri ve lezzetleri nedeniyle pop羹ler at覺t覺rmal覺k ve besin kaynaklar覺 aras覺nda yer almaktad覺r. Ancak, bir癟ok t羹rde kuruyemiin y羹ksek fiyat etiketleri dikkat 癟ekerken, bu fiyatlar覺n ard覺ndaki sebepler olduk癟a 癟eitlidir. Kuruyemi fiyatlar覺n覺n neden pahal覺 olduunu anlamak i癟in bir癟ok fakt繹r羹 g繹z 繹n羹nde bulundurmak gerekmektedir. Kuruyemiler, sal覺kl覺 bir diyet i癟in iyi bir se癟imdir ve bir癟ok sal覺k yarar覺na sahiptir. Ancak, kuruyemilerin fiyatlar覺 da olduk癟a pahal覺d覺r. Kuruyemilerin fiyatlar覺n覺n pahal覺 olmas覺n覺n birka癟 nedeni vard覺r. – Kuruyemilerin yetitirilmesi ve toplanmas覺 zordur. Kuruyemiler, genellikle kurak iklimlerde yetitirilir ve bu…

Read More

Kav覺lca buday覺

Kav覺lca buday覺

Kav覺lca buday覺 Kav覺lca buday覺 bir 癟eit k覺l癟覺kl覺 budayd覺r. Kav覺lca buday覺 tetraploiddir (2n = 4x = 28 kromozom). Evcil t羹rleri Triticum turgidumun alt t羹r羹 dicoccum ve Triticum turgidum un alt t羹r羹 durumdur. Bitkinin yabani t羹r羹 Triticum turgidumun alt t羹r羹 dicoccoidestir. Yabani ve evcil t羹r aras覺ndaki ana fark yabani t羹r羹n olgunlaan tohumunun 癟atlayarak topraa sa癟覺lmas覺d覺r. Evcil t羹rde ise tohum b羹t羹n halde kal覺r; dolay覺s覺yla hasad覺 daha kolayd覺r. Siyez buday覺 ile birlikte, Kav覺lca buday覺 Yak覺n Dounun en erken evcilletirilen mahs羹llerindendir. Antik d羹nyada yayg覺n olarak k羹lt羹re al覺nan bu bitki g羹n羹m羹zde Avrupa ve Asyan覺n dal覺k b繹lgelerinde…

Read More

襤ncir

incir

襤ncir 襤ncir (Ficus carica), anavatan覺 dou Akdeniz ve g羹neybat覺 Asya (T羹rkiye’den Afganistan’a kadar) olan, aa癟 ya da aa癟癟覺k nitelikli bir bitki t羹r羹 ve bu t羹r羹n meyvesidir. 襤ncir, dutgiller (Moraceae) familyas覺na dahil olan incir (Ficus) cinsinin i癟erdii yakla覺k 800 kadar t羹r i癟inde ticari 繹neme sahip meyve veren tek bitkidir. Dii ve erkek olarak aa癟lar覺 ikiye ayr覺l覺r, ayn覺 aa癟 羹st羹nde hem dii hem de erkek nitelikli organlar bulunmaz. Dii aa癟lar覺n meyvesi b羹y羹k ve fazlad覺r, erkek aa癟lar覺n ise ufak ve az meyvesi bulunmakla meyvesi diilerininki gibi yenilebilir lezzette de deildir ancak tozlama i癟in…

Read More

ilek kurusu

ilek kurusu

ilek ? ilek (Fragaria), g羹lgiller (Rosaceae) familyas覺 i癟inde yer alan bir bitki cinsi ve bu cins i癟inde yer alan t羹rlerin meyvelerinin ortak ad覺d覺r. D羹nyada, adland覺r覺lm覺 20’den fazla 癟ilek t羹r羹 vard覺r; ayr覺ca, 癟eitli melezler ve k羹ltivarlar da bulunur. D羹nya 癟ap覺nda ticari olarak en 癟ok yetitirilen 癟ilekler, bah癟e 癟ilei olarak adland覺r覺lan Fragaria ananassa melezinin k羹ltivarlar覺d覺r. ilekler, youn C vitamini bar覺nd覺r覺rlar. ilek kurusu Kurutulmu 癟ilek, taze 癟ilein kurutulmu eklidir. ilek yakla覺k %90-92 civar覺nda su i癟erir. Bu nedenle kurutma sonucunda yakla覺k 12 kg 癟ilekten 1 kg 癟ilek kurusu kalmaktad覺r. Kurutma esnas覺nda 羹r羹ndeki su…

Read More

Erik kurusu

Erik kurusu

Erik Erik, g羹lgiller (Rosaceae) familyas覺ndan Prunus cinsinden meyvesi yenen baz覺 aa癟 t羹rlerinin ortak ad覺. T羹rkiye’de Dou Anadolu B繹lgesi’nin y羹ksek yayla m覺nt覺kas覺 ile, G羹neydou Anadolu B繹lgesi’nin kurak ve 癟ok s覺cak bir k覺s覺m yerleri hari癟 her tarafta yetiir. Erkenci d繹nem can eriini yaz ortalar覺nda olgunlaan Japon erii (P. salicina) takip eder. Austosta olgunlamaya balayan Avrupa erii (P. domestica) ise ekim ay覺na kadar yenebilir. Farkl覺 d繹nemlerde olgunlaan eriin, farkl覺 bi癟im ve b羹y羹kl羹kteki meyvelerinin ince kabuu, t羹rlere g繹re yeil, sar覺, k覺rm覺z覺 ve mor renklerdedir. T羹rkiye’de en tan覺nm覺 erik 癟eitleri can erii, papaz erii, m羹rd羹m…

Read More

Elma kurusu

Elma Kurusu

Elma ? Elma (Malus domestica), g羹lgiller (Rosaceae) familyas覺ndan k羹lt羹r羹 yap覺lan bir meyve t羹r羹. Eski T羹rk癟ede “alma” diye bilinen ad覺n覺n, meyvenin rengi olan “al” (k覺rm覺z覺)’dan geldii bilinmektedir. Elman覺n ilk olarak Kuzey Anadolu’da, G羹ney Kafkaslar, Rusya’n覺n g羹neybat覺s覺nda kalan b繹lgeler ve Orta Asya (Kazakistan’覺n dousu) dolaylar覺nda ortaya 癟覺kt覺覺 san覺lmaktad覺r. T羹r, b羹t羹n d羹nyaya Orta Asya’dan yay覺lm覺t覺r. Besin deeri 癟ok y羹ksek olan bir meyvesi vard覺r. Tarih boyunca k羹lt羹r 癟al覺malar覺yla 1000 farkl覺 elma 癟eidi 羹retildii tahmin edilmektedir. Elma kurusu Elma kurusu, Mevsiminde bol olan elmalar覺 sizde evinizde kurutarak k覺a saklayabilir ve g繹n羹l rahatl覺覺yla t羹ketebilirsiniz. Elma kurusu…

Read More

Armut Kurusu

Armut Kurusu

Armut Armut, g羹lgiller (Rosaceae) familyas覺n覺n Amygdaloideae alt familyas覺nda s覺n覺flanan Pyrus cinsine ait aa癟 nitelikli bitki t羹rleriyle, bu t羹rlerden baz覺lar覺n覺n yenilebilir meyvelerinin ortak ad覺. Her iki yar覺k羹renin 覺l覺man iklim kua覺 羹lkelerinde yetitirilen armut, d羹nyan覺n en 繹nemli meyve aa癟lar覺ndan biridir. Armut aac覺 tepeye doru genileyen ve olgunlat覺覺nda 13 m’ye ulaan boyuyla elma aac覺ndan daha uzun ve daha diktir. Armut, genellikle bir ya覺ndaki ana癟 armut fidanlar覺 羹zerine a覺lama ya da 癟elikleme yoluyla 羹retilir. Armut aa癟lar覺 olduk癟a uzun 繹m羹rl羹d羹r (50-75 y覺l) ve iyi bak覺l覺p budanmazsa boylar覺 iyice uzar. Dikildikten 4-7 y覺l sonra meyve vermeye…

Read More

Dut Kurusu

Dut Kurusu

Dut Dut olarak yayg覺n olarak bilinen Moraceae familyas覺ndaki 癟i癟ekli bitkilerin bir cinsi olan Morus 癟eitli yaprak d繹ken aa癟 t羹rlerinden oluur ve d羹nyan覺n bir癟ok 覺l覺man b繹lgesinde yabani olarak yetiir ve ekimi yap覺l覺r. Genel olarak, bitkinin g繹r羹n羹te en iyi bilinen 癟eidin meyve rengine g繹re adland覺r覺lan 羹癟 ana t羹r羹 vard覺r: 癟ok say覺da 癟eitleriyle beyaz, k覺rm覺z覺 ve karadut (s覺ras覺yla Morus alba, rubra ve nigra) ancak taksonomi’de 200’den fazla t羹r tan覺mlanm覺t覺r. “Beyaz dut” ad覺, Avrupal覺 taksonomistler taraf覺ndan isimlendirilen ilk 繹rneklerin beyaz meyveleri i癟in 繹d羹llendirilmi k羹lt羹rl羹 bir mutasyon olmas覺, ancak yabani aa癟lar覺n dier dutlar gibi siyah…

Read More

Kuru Kay覺s覺

Kuru Kay覺s覺

Kay覺s覺 ? Kay覺s覺 (Prunus armeniaca), 210 m y羹ksekliinde, dikensi ve t羹ys羹z Prunus cinsinden bir aa癟t覺r. Kay覺s覺, corafi olarak d羹nyan覺n 癟ou yerine da覺lm覺 olsa da daha 癟ok Akdeniz’e yak覺n olan 羹lkelerde Avrupa, Orta Asya, Amerika ve Afrika k覺talar覺na yay覺lm覺 ve burada yetime alanlar覺 bulmutur. Malatya Kay覺s覺 Arat覺rma Enstit羹s羹 verilerine g繹re T羹rkiye’deki tescilli 癟eitler; Alkaya, Alyanak, Aprikoz, Casna Drenova, atalolu, iili 襤zmir, 繹lolu, Eski Malatya, Ethembey, Hac覺halilolu, Hasanbey, 襤mrahor, 襤ri Bitirgen, Kabaa覺, Karacabey, Kuru Kabuk, Levent, Mahmudun Erii, Mektep, Ordubat, Proyma, Roxana, Sak覺t-2, Soanc覺, Stark Early Orange, am, Turfanda 襤zmir ve ekerpare’dir.…

Read More

Kuru z羹m

Kuru z羹m

z羹m z羹m, asmagiller (Vitaceae) familyas覺n覺n Vitis cinsinden sar覺lgan bitkilere verilen ad. Yery羹z羹nde k羹lt羹r羹 yap覺lan en eski meyve t羹rlerinden biridir. Tarih癟esi M 5000 y覺l覺na kadar dayan覺r. Anavatan覺 Anadolu’yu da i癟ine alan K羹癟羹k Asya, Kafkasya’y覺 da kapsayan b繹lgedir. Dier meyvelerle k覺yasland覺覺nda en fazla 癟eide sahip olan t羹rlerden biri olan 羹z羹m羹n 15.000’nin 羹zerinde 癟eidi bulunduu tahmin edilmektedir. Anavatan覺 Anadolu olan 癟eitler 1.200’羹n 羹zerindedir. Bu 癟eitlerden oluturulmu Mill簾 Koleksiyon Ba覺, Tekirda Bac覺l覺k Arat覺rma Enstit羹s羹nde bulunmaktad覺r. Bunlar覺n 50-60 kadar覺n覺n ekonomik 羹retimi yap覺lmaktad覺r. Kuru z羹m Kuru 羹z羹m ifa deposu olarak beslenmemizde 繹nemli bir yere sahiptir. Kuru…

Read More