Sar覺 Leblebi

Sar覺 Leblebi

Sar覺 Leblebi Leblebi nohutun kavrulmas覺yla 羹retilen bir 癟eit kuru yemitir. En bilinen t羹rleri beyaz leblebi ve sar覺 leblebidir. Corafi olarak tescillenen ilk leblebi, orum leblebisidir. Son d繹nemlerde farkl覺 癟eitlerde leblebi 羹retimi de yap覺lmaktad覺r. Leblebi, nohudun 覺slat覺l覺p kavrulmas覺yla 羹retilen bir 癟eit kuruyemitir. Beyaz leblebi ve sar覺 leblebi en bilinen t羹rleridir. Leblebi ilk kez eyh Murat Gazi taraf覺ndan 1370-1390 y覺llar覺 aras覺nda 襤stanbul’da bulunmutur ve k覺sa s羹rede Anadolu’ya yay覺lm覺t覺r. Nohudun 覺s覺t覺l覺p bekletilmesi ile leblebiyi kefeden eyh Murat Gazi’nin 繹l羹m羹nden 180 y覺l sonra 襤stanbul’da bir Arnavut ustadan leblebi 羹retimini 繹renen ustalar覺n Anadolu’da leblebiyi yayg覺nlat覺rd覺klar覺…

Read More

Beyaz Leblebi

Beyaz Leblebi

Beyaz Leblebi Leblebi, nohutun kavrulmas覺yla 羹retilen bir 癟eit kuru yemitir. En bilinen t羹rleri beyaz leblebi ve sar覺 leblebidir. Corafi olarak tescillenen ilk leblebi, orum leblebisidir. Son d繹nemlerde farkl覺 癟eitlerde leblebi 羹retimi de yap覺lmaktad覺r. Kimyasal y繹ntemler kullan覺larak 羹retilen beyaz leblebinin beyazl覺覺n覺 artt覺rmak i癟in titanyum dioksit gibi katk覺 maddeleri kullan覺r. Bu katk覺 maddelerinin sal覺a zararl覺 olduu ve Sal覺k Bakanl覺覺 taraf覺ndan yasakland覺覺 bilinmektedir. Yasak olmas覺na ramen baz覺 羹reticiler leblebinin daha beyaz g繹r羹nmesi i癟in bu y繹ntemi kullanmaya devam etmektedir. Doal y繹ntemlerle 羹retilen beyaz leblebi ise a覺r覺 beyaz deildir. Beyaz leblebinin faydalar覺 nelerdir? – Kalori…

Read More

Leblebicilik

Leblebi

Leblebicilik orum’un mehur sar覺 leblebisi kuru nohuttan yap覺l覺r. Nohutun leblebiye d繹n羹mesi bir bu癟uk ayl覺k bir emein 羹r羹n羹d羹r. Tarihi d羹kkanlarda, tek kavrumluk leblebiler 癟uvallardan tenekelere, oradan leenlere doldurulur. Odun atei ile yeterli s覺cakl覺a ulaan f覺r覺na aktar覺lan leblebiler son kavurmadan sonra tekrar 癟uvallara doldurularak duman覺 羹st羹nde sat覺a sunulur. 襤limizde her k繹e ba覺nda bir leblebici d羹kkan覺 bulman覺z m羹mk羹nd羹r. teden beri y繹remizde yetien nohutun irilii ve leblebiye d繹n羹羹m羹 hakl覺 bir 羹ne kavumutur. Ancak altm覺l覺 y覺llardan sonra art覺k b繹lgede yetitirilen nohut, leblebi 羹retimine yetmemeye balam覺 ve baka b繹lgelerden nohut getirilmitir. Buna ramen orum leblebisi 羹n羹nden…

Read More