Leblebicilik

Leblebi

Leblebicilik
orum’un mehur sar覺 leblebisi kuru nohuttan yap覺l覺r. Nohutun leblebiye d繹n羹mesi bir bu癟uk ayl覺k bir emein 羹r羹n羹d羹r. Tarihi d羹kkanlarda, tek kavrumluk leblebiler 癟uvallardan tenekelere, oradan leenlere doldurulur. Odun atei ile yeterli s覺cakl覺a ulaan f覺r覺na aktar覺lan leblebiler son kavurmadan sonra tekrar 癟uvallara doldurularak duman覺 羹st羹nde sat覺a sunulur. 襤limizde her k繹e ba覺nda bir leblebici d羹kkan覺 bulman覺z m羹mk羹nd羹r. teden beri y繹remizde yetien nohutun irilii ve leblebiye d繹n羹羹m羹 hakl覺 bir 羹ne kavumutur. Ancak altm覺l覺 y覺llardan sonra art覺k b繹lgede yetitirilen nohut, leblebi 羹retimine yetmemeye balam覺 ve baka b繹lgelerden nohut getirilmitir. Buna ramen orum leblebisi 羹n羹nden hi癟bir ey kaybetmemitir. Bunda, kuaktan kuaa aktar覺larak bug羹ne ulaan kavurma ilemlerindeki beceri 繹nemli rol oynamaktad覺r. Nohuta ayr覺 bir lezzet ve alt覺n sar覺s覺 rengini kazand覺ran geleneksel leblebi 羹retimi bir yandan devam ederken, t羹p gaz覺n kullan覺ld覺覺 modern y繹ntemler de uygulanmaya balanm覺t覺r. Leblebi yapmak i癟in 繹ncelikle ate tulas覺, kerpi癟, tava ve kar覺t覺r覺c覺dan oluan bir kavurma oca覺 gerekir. Kullan覺lacak odunlar覺n iz yapmayan cinsten olmas覺 繹nemlidir. Eleme ileminden ge癟irilen nohutlar 繹nce boylar覺na g繹re ayr覺l覺r. Birinci kavurma ileminden sonra s覺cak olarak 癟uvallara doldurulup iki g羹n dinlendirilir. 襤kinci kavurmadan sonra da iki g羹n dinlendirilen nohutlar kuru bir yere serilerek 15-20 g羹n bekletilir. Nohutlar 羹癟羹nc羹 kavurmadan 繹nce nemlendirilip bir kez daha bir g羹n s羹reyle 癟uvallarda b覺rak覺l覺r. 癟羹nc羹 kavurmada nohutlar覺n kabuklar覺 ayr覺l覺r. Leblebinin ac覺l覺, tuzlu, karanfilli ve dier 癟eitlere d繹n羹mesi bu son kavurma ileminden sonra ger癟ekleir. 襤malat s羹recinden de anla覺laca覺 gibi, bu kadar 癟aba, zahmet ve esiz lezzet, orum Leblebisinin 羹n羹n羹n y覺llar 繹ncesinden bug羹nlere ta覺nmas覺ndaki en 繹nemli nedendir.

orum Leblebisinin Tarihi:
orum leblebisi yakla覺k 3 as覺r 繹nce Ahmedi Sever isminde muhterem bir zat覺n ilimizde yetien nohut cinslerinden leblebiyi imal ettii s繹ylenmektedir. Yakla覺k 3 as覺rd覺r ilimizde 羹retimi yap覺lan leblebinin ad覺 adeta orum ismi ile 繹zdelemitir. orum denince leblebi, leblebi denince ise akla hemen orum gelir.

Bunu da oku :  En etkili sat覺 teknikleri

Leblebi retimi 襤癟in Gereken Ara癟lar:
? 1- Nohut alkama makinesi (Elek veya Selekt繹r)
? 2- Ocak
? 3- Is覺tma ve Kavurma makinesi
? 4- Islama Teknesi veya makinesi
? 5- Y羹ksek kalorili Mee odunu
? 6- Varak(Tokmak ve Mafrak da denilir)
? 7- 90-110 cm aras覺nda Dilenmi Bak覺r Sac
? 8- Kalbur
? 9- K覺l ve telis 癟uval
? 10-Geni kapal覺 bir alan

Nohudun Cinsi:
Ay覺rt Edici zellikler:
Damla cinsi nohut kal覺n kabuklu ve kabuunu 癟abuk atma 繹zelli簫ine sahip olduundan orum leblebisi 羹retimi i癟in damla cinsi nohudun kullan覺lmas覺 gerekmek簫tedir. Damla cinsi nohut’un doal 100 adedi asgari 55-57 gram olmak art覺n覺 ta覺mas覺 kouluyla orum’da 羹retilen damla cinsi nohut olmas覺 veya benzer iklim 繹zelliklerini ta覺yan y繹relerde ye簫tien damla cinsi nohutlarda tercih edilebilir.

襤in ehli ustalar覺n, h羹nerleriyle 4 kavurma (tav) ileminden ge癟irilmeleri ve damla cinsi nohut kullan覺lmas覺n覺n salad覺覺 繹zelliklerdir. orum ilinin iklimi ve insan fakt繹r羹yle 羹retim tek簫nii de 繹nemli etkenlerdendir.

Leblebi Ustalar覺:
襤nsan Fakt繹r羹: 襤inin ehli leblebi ustalar覺 yan覺nda en az 8 y覺l, en fazla 10 y覺l 癟覺rakl覺k yapa簫rak orum Leblebisi 繹retisi alarak ustal覺k belgesi kazan覺labilmektedir. 襤klimsel 繹zelliklerin yan覺 s覺ra, leblebi ustalar覺n覺n h羹nerlerini, 羹retim teknii i癟in gerekli ara癟 ve gere癟leri kullanarak y覺llar覺n deneyimi ile maharetlerini ortaya koymalar覺ndan kaynaklanmaktad覺r.

orum 襤linin 襤klimi:
Doal Fakt繹rler: orum ilinin doal yap覺s覺ndan kaynaklanan az rutubetli oluu, akam esen r羹zgar覺 ve Karadeniz ile Akdeniz iklimi aras覺ndaki 覺l覺man iklim 繹zellikleri leblebinin kurutulmas覺n簫da en b羹y羹k etkendir. Il覺man iklim 繹zellikleri, az rutubetli havas覺, nohudun kavurma ileminden sonra sergilerde bekletilmesi esnas覺nda maruz kald覺覺 y繹reye has r羹zgar 癟orum leblebisi 羹retimi i癟in olduk癟a 繹nemli etkenlerdir. Zira 癟orum leblebisinin ilenmesi esnas覺nda belirlenen mekanlar覺n da iklimsel 繹zelliklere g繹re d羹zenlenmesi gerekli artlar覺n 繹nemini ortaya koymaktad覺r.

orum Leblebisinin Yap覺m Aamalar覺
Nohudun Se癟ilmesi :reticiden damla cinsi nohudunun nat羹rel 100 adedi asgari 55-57 gram ol簫mak art覺yla al覺n覺r.

Bunu da oku :  Kahve Fal覺 Sembolleri S繹zl羹羹 -1

Nohudun S覺n覺fland覺r覺lmas覺: Nohutlar dokuz g繹zl羹 eleklerle elenir. Nohudun s覺n覺fland覺r覺lmas覺 yap覺l覺r, l, 2, 3, 4,5, 6,7 numaral覺 elekli vas覺fs覺z nohutlar ayr覺larak 8 ve 9 numaral覺 nohutlar leblebi yap覺m覺 i癟in kullan覺l覺r.

Nohudun Is覺t覺lmas覺: Bu nohutlar tula ye 癟amurdan yap覺lma daire eklinde ortas覺nda bak覺r d繹me dili sa癟 bulunan ve alt覺nda odun yak覺lan ocakta kavurma (tav) ilemine tabi tutulur, 襤lk kavurma ii (tav) 12 dakika ile 17 dakika aras覺nda yap覺l覺r. Daha sonra nohut s覺cak olarak telis 癟uvallara doldurulur. 10 g羹n bekletilir. Bu 10 g羹nl羹k bekletilmeden sonra ikinci kavurma (tav) 12 dakika ile l0 dakika ara簫s覺nda yap覺l覺r. Yine telis 癟uvallara konur ve 10 g羹n bekletildikten sonra 羹癟羹nc羹 kavurma (tav) 9 ile 10 dakika aras覺nda yap覺l覺r ve telis 癟uvallara konularak 1 g羹n bekletilir. Ertesi g羹n toprak ve kire癟 kar覺覺m覺 sergiliklere serilip her g羹n kar覺t覺r覺larak 45 ile 60 g羹n aras覺nda (g羹n ne kadar uzarsa leb簫lebinin lezzeti ve kalitesi artar) bekletilir.

Nohudun Islat覺lmas覺 : Daha sonra ihtiyaca g繹re nohut 覺slama makinesinde su簫yu ayarl覺 verilmek suretiyle 覺slat覺l覺r. Tekrar telis 癟uvallara konulur. Azami 12 saat veya 24 saat din簫lendirildikten sonra tekrar elenir, b羹y羹kl羹klerine (milimine) g繹re ayr覺l覺r.

Nohudun Kavrulmas覺 :Kavak aac覺ndan yap覺簫lan ve aa癟 denilen tokmakla sac 羹zerinde 癟evrilmek sureti ile ocakta kabuklar覺ndan ayr覺l覺r. Leblebi K覺r覺覺 ve kabuu, kalburda elenerek ayr覺l覺r. Yine telis 癟uvallara konularak en az 1 ay tekrar din簫lendirilir.

Leblebiyi K覺zartma:Kavrulan Leblebinin dinlendirme ilemi tamamland覺ktan sonra ocakta k覺zart覺l覺r. 襤stee g繹re leblebi s覺cak簫ken tuz, biber (ac覺l覺 i癟in) veya karanfil serpilir. Kavrulan leblebi k覺l 癟uvallarda 10 dakika dinlen簫dirildikten sonra sat覺a sunulur.

retim Yap覺lan Alan: retimin yap覺laca覺 alan覺n; en az 2 metre y羹ksekliinde g羹ne al簫mayan bir alan olmas覺 ve bu alana r羹zgar alabilmesi i癟in havaland覺rma deliklerinin bulunmas覺 ge簫rekmektedir. Sergiliklerin de g羹ne almayan bir b繹lgede bulunmas覺, en az 250 m2 en fazla 300 m2 geniliinde olmas覺 ve killi toprak, saman ve kire癟 kar覺覺m覺 ile s覺vanmas覺 gerekmektedir.

Bunu da oku :  Kahve Fal覺 Sembolleri S繹zl羹羹 -3

Ocak; daire bi癟iminde ve limeden 繹r羹lerek (lime hava ge癟ir簫mez 繹zellie sahip bir tula cinsidir), killi toprak, 癟amur ve saman kar覺覺m覺ndan oluan bir har癟la s覺van覺r. Oca覺n ortas覺na, 90 ile 110 cm 癟ap覺nda vok tavaya benzer 癟ukur bir bak覺r sac yerletirilir. Bu sac orum leblebisi 羹retimi i癟in bu iin ustalar覺 taraf覺ndan orum’da 繹zel olarak imal edilmek簫tedir. Bak覺r sac覺n dili olmas覺 gerekmektedir.

Ocakta yakacak olarak kullan覺lan malzemenin mee odunu olmas覺 gerekmektedir.

Varak: Nohudun kabuklar覺n覺n ayr覺lmas覺 esnas覺nda nohudun k覺r覺lmas覺n覺 繹nlemek i癟in, 50 cm 癟a簫p覺nda ve en az 30 cm kal覺nl覺覺nda kavak aac覺ndan yap覺lm覺 olmal覺d覺r. Her sac 羹zerinde 癟evirme ileminden sonra ucunun rendelenmesi (t繹rp羹lenmesi) gerekmektedir. Dinlendirilirken telis 癟uval簫lar kullan覺lmal覺d覺r.

Saklanmas覺: orum Leblebisi 羹retim safhas覺 tamamland覺ktan sonra yere temas etmeyecek ekilde alt覺na tahta konulmak sureti ile saklanmas覺 gerekmektedir.

Sat覺a sunulurken veya depolan覺rken 繹nceleri kara ke癟inin t羹y羹nden elde edilen k覺l 癟uvallarda saklanmaktayd覺. Bu ekilde leblebi alt覺 ay boyunca tazeliini ve lezzetini korumakta, dinlenmekteydi. Ancak son y覺llarda bu 癟uvallar覺n bulunmas覺 zorlat覺覺ndan bunlar覺n yerine naylon poet ile muhafaza edilmektedir. Aksi halde leblebi 癟ok k覺sa s羹rede bayatlayacakt覺r.

orum’da Leblebiciler:
orum leblebici esnaf ve sanatkar覺n覺n meslei dayan覺may覺 art覺rmak 羹zere kurulu bir odas覺 vard覺r. Ayr覺ca orum’da her yerde bir leblebici bulman覺z m羹mk羹n.. ok modern 癟al覺anlar olduu gibi hala eski sistemle 癟al覺an leblebicilerimiz de mevcuttur.

Yurt 襤癟i Ve Yurt D覺覺 Talepleri:
orum leblebisi ilimize gelen yerli ve yabanc覺 turistlerin youn talepleri olmakta; ayn覺 zamanda bata Almanya olmak 羹zere Avrupa’n覺n dier 羹lkelerine, Avustralya’ya, Amerika ve Kanada’ya ve Asya 羹lkelerine ise talepler dorultusunda leblebi ihrac覺 yap覺lmaktad覺r. (corumkulturturizm.gov.tr)

Bu yaz覺ya oy ver
[Toplam: 1 Ortalama: 5]
(Visited 11 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment