Sar覺 Leblebi

Sar覺 Leblebi

Sar覺 Leblebi
Leblebi nohutun kavrulmas覺yla 羹retilen bir 癟eit kuru yemitir. En bilinen t羹rleri beyaz leblebi ve sar覺 leblebidir. Corafi olarak tescillenen ilk leblebi, orum leblebisidir. Son d繹nemlerde farkl覺 癟eitlerde leblebi 羹retimi de yap覺lmaktad覺r.

Leblebi, nohudun 覺slat覺l覺p kavrulmas覺yla 羹retilen bir 癟eit kuruyemitir. Beyaz leblebi ve sar覺 leblebi en bilinen t羹rleridir. Leblebi ilk kez eyh Murat Gazi taraf覺ndan 1370-1390 y覺llar覺 aras覺nda 襤stanbul’da bulunmutur ve k覺sa s羹rede Anadolu’ya yay覺lm覺t覺r. Nohudun 覺s覺t覺l覺p bekletilmesi ile leblebiyi kefeden eyh Murat Gazi’nin 繹l羹m羹nden 180 y覺l sonra 襤stanbul’da bir Arnavut ustadan leblebi 羹retimini 繹renen ustalar覺n Anadolu’da leblebiyi yayg覺nlat覺rd覺klar覺 bilinmektedir.

orum leblebisi yakla覺k 3 as覺r 繹nce Ahmedi Sever isminde muhterem bir zat覺n ilimizde yetien nohut cinslerinden leblebiyi imal ettii s繹ylenmektedir. Yakla覺k 3 as覺rd覺r ilimizde 羹retimi yap覺lan leblebinin ad覺 adeta orum ismi ile 繹zdelemitir. orum denince leblebi, leblebi denince ise akla hemen orum gelir.

Leblebinin hammaddesi olan nohut: en 癟ok T羹rkiye, Kuzey Afrika, Meksika, Hindistan, Pakistan ve 襤spanya’da yetimektedir. lkemizde Bat覺 (Manisa-Kula, K羹tahya-Tavanl覺), Orta Anadolu (orum) ve G羹neydou Anadolu’da yetimektedir. Corafi olarak tescillenen ilk leblebi, orum leblebisidir.

Bunu da oku :  Akide ekeri

Leblebi 羹retimde k覺rm覺z覺 ve iri nohutlar kullan覺l覺r. orum b繹lgesinde 羹retilen leblebiler daha 癟ok sar覺 leblebiye d繹n羹t羹r羹l羹rken, Ege b繹lgesinde yetitirilen nohutlar daha 癟ok beyaz leblebiye(sak覺z leblebisi) d繹n羹t羹r羹l羹r.
Kuruyemi olarak b羹t羹n ekilde t羹ketimini yan覺nda ayr覺ca leblebi toz haline getirilip halk dilinde kavut denilen ekilde de yenilebilir.

Leblebi 羹retimi el emei youn, ger癟ek bir zanaatt覺r, 癟ok dikkatli 癟al覺覺lacak bir ustal覺k ister! Dier kuruyemilerden leblebiyi ay覺ran en b羹y羹k 繹zelliklerden biri en az 45 g羹nde haz覺rlanmas覺d覺r.

Leblebi eitleri
D羹nyada k羹lt羹r羹 yap覺lan nohut tane tipine g繹re desi (k羹癟羹k, k繹seli ve renkli taneli) ve kabuli (iri, ko癟bas覺, bej veya a癟覺k renkli taneli) olmak 羹zere iki gruba ayr覺lmaktad覺r. lkemizde yetitirilen nohutlar genelde kabuli olarak tan覺mlanan tipe girmekte; ticari y繹nden ise ko癟bas覺, kubas覺 ve bezelyemsi nohut olmak 羹zere s覺n覺fland覺r覺lmaktad覺r.

Ko癟ba覺 Nohut: Taneleri genellikle a癟覺k sar覺, ender olarak hafif k覺rm覺z覺ms覺 – sar覺mt覺rak renktedir. Taneleri ekil olarak ko癟 ba覺n覺 and覺rd覺klar覺ndan bu isim verilmitir. Dier iki alt t羹r羹n tanelerine g繹re iri, k繹eli ve uzuncad覺r. Kabuk ince ve k覺r覺覺k olup, dip tarafta ikiye b繹l羹nm羹 g繹r羹l羹r.

Bunu da oku :  Kav覺lca buday覺

Yuvarlak ve Kuba覺 Nohut
Yuvarlak Nohut: Bunlara bezelyemsi nohut ya da sar覺 nohut adlar覺 verilir. Tane b羹y羹kl羹羹 orta, tane kabuu d羹z ve buruncuk olduk癟a k羹癟羹kt羹r.

Kuba覺 Nohut: Leblebilik nohut olarak da tan覺n覺r. Tane renkleri genellikle k覺rm覺z覺ms覺 sar覺d覺r. ekilleri yuvarla覺ms覺 ve orta iriliktedir. Tane kabuu kal覺nca ve az k覺r覺覺kt覺r. Bu nedenle kabuu taneden ay覺rmak olduk癟a kolayd覺r.

Bu yaz覺ya oy ver
[Toplam: 1 Ortalama: 5]
(Visited 18 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment