Filtre Kahve

Filtre Kahve

Filtre Kahve
Filtre kahve ya da dier ad覺yla damla demleme y繹nteminde su bir filtrenin i癟indeki kahve 癟ekirdeklerinin 羹zerine d繹k羹l羹r. Orta kal覺nl覺kta 癟ekilmi 癟ekirdeklerin i癟inden s羹z羹lerek ge癟en su, bu temas s覺ras覺nda kahvenin i癟indeki ya asitlerini ve aromay覺 alarak kahve haline gelir.

Filtre kahve 繹zellikle Kuzey Amerika’da yayg覺n ekilde i癟ilen bir kahve t羹r羹d羹r.

Suyun filtrenin i癟indeki kahveden ge癟erek aa覺daki hazneye damlamas覺 sebebiyle bu y繹nteme filtre ya da damla kahve denmektedir.

Filtre
Filtre olarak 癟eitli malzemeler kullan覺labilir. Yayg覺n ekilde kullan覺lmakta olan ka覺t filtreler ilk olarak Alman Melitta Bentz taraf覺ndan 1908 y覺l覺nda bulunmutur. Kullan覺l覺p at覺lan ka覺t filtreler, temizleme zahmeti olmamas覺 nedeniyle pop羹ler olmutur. Ka覺t filtre ile yap覺lan kahve, i癟erisinde kahve 癟繹keltisi olmayan, hafif bir kahve olur. Ka覺t filtrelerin en 繹nemli dezavantaj覺, kahveye ait bir tak覺m tatlar覺n ve bileenlerin filtre 羹zerinde kalmas覺d覺r.

Filtre kahve makinalar覺nda metal ya da plastik filtreler de kullan覺lmaktad覺r.

Filtre Kahve Makinalar覺
Filtre kahve, elektrikli kahve makinalar覺 ile yap覺lmaktad覺r. Ancak, pek yayg覺n olmayan bir t羹r olmakla birlikte ocak-羹st羹 filtre kahve aletleri de vard覺r. Fransa k繹kenli olan bu aletin gelitirilerek bug羹nk羹 halini almas覺n覺 ise 襤talyanlar yapm覺t覺r.

Bunu da oku :  Yemen Kahvesi

Napoletana ya da Neapolitan flip coffee pot olarak adland覺r覺lan bu aletle yap覺lan filtre kahvenin tad覺, normal filtre kahve makinalar覺 ile yap覺lan kahveye g繹re daha g羹癟l羹 olur.

襤yi Filtre Kahve
Bir filtre kahvenin iyi olup olmamas覺n覺 belirleyen fakt繹rlerin ba覺nda kullan覺lan su, kahve ve filtrenin kalitesi gelir. Bunlara ilave olarak, haz覺rlanan filtre kahvenin 癟ok uzun s羹re bekletilmeden ya da tekrar 覺s覺t覺lmadan i癟ilmesidir. Kahvenin en ge癟 yar覺m saat i癟erisinde t羹ketilmesi idealdir.

Bu yaz覺ya oy ver
[Toplam: 0 Ortalama: 0]
(Visited 7 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment