F覺st覺k

Yer f覺st覺覺

F覺st覺k ?
Yer f覺st覺覺 (Arachis hypogaea), baklagiller (Fabaceae) familyas覺ndan tohumlar覺nda %45-60 oran覺nda ya, %20-30 oran覺nda protein, %18 oran覺nda karbonhidrat, vitaminler ve madensel maddeler i癟eren, 繹zellikle ya sanayi ve 癟erez yap覺m覺 bata olmak 羹zere, sap覺 kuru ot ve kabuu da 癟eitli ekillerde deerlendirilen deerli bir bitkidir.

Yer f覺st覺覺n覺n 32 t羹r羹 tespit edilmitir; bunlar覺n bir k覺sm覺 tek y覺ll覺k, bir k覺sm覺 ise 癟ok y覺ll覺kt覺r.

F覺st覺k, as覺rlard覺r besin kayna覺 olarak t羹ketilmektedir. F覺st覺k, sal覺a faydal覺d覺r. Bu 繹zelliinden dolay覺 alternatif t覺p alan覺nda hastal覺klar覺n tedavisinde kullan覺lmas覺n覺 salamaktad覺r. F覺st覺k, kurutularak uzun s羹re muhafaza edilmekte, kabuksuz kullan覺ma sunulabilmektedir. Haliyle f覺st覺覺n faydalar覺ndan yararlanmak b羹t羹n y覺l boyunca m羹mk羹n hale geliyor.

F覺st覺k b繹lgelere g繹re genelde ayn覺 g繹r羹n羹lerde yetiir. Fakat baz覺 b繹lgelerdeki f覺st覺k 癟ekirdekleri farkl覺d覺r. rnein Rusya ve Altay b繹lgesinde yetien f覺st覺klar覺n 癟ekirdekleri dier b繹lgelerdekine g繹re daha k羹癟羹kt羹r. F覺st覺klar覺n s繹z konusu farkl覺l覺klar覺n覺n sal覺a faydalar覺 a癟覺s覺ndan ayn覺 anlama gelip gelmedii h璽l璽 arat覺rma konusu?

F覺st覺覺n sal覺k a癟覺s覺ndan faydal覺 olmas覺n覺n nedeni i癟erdii zengin miktardaki vitaminlerden kaynaklanmaktad覺r. 100 graml覺k f覺st覺k, ortalama 567 kalori i癟ermektedir. F覺st覺k A, E, C vitaminlerini i癟erirken, demir, bak覺r, kalsiyum ve magnezyum a癟覺s覺ndan da 癟ok zengin say覺l覺r.

Bunu da oku :  F覺nd覺k

Kavrulmu tuzlu ve 癟i tuzsuz olarak f覺st覺k i癟i 羹retilmektedir.

G覺da end羹strisindeki 繹nemi
Yer f覺st覺覺 daha 癟ok 癟erez olarak t羹ketilmektedir. Bu ama癟la yerf覺st覺覺 tohumlar覺 ya d覺 kabuk k覺r覺lmadan ya da kabuk k覺r覺l覺p tohumlar ayr覺ld覺ktan sonra kavrulup 癟i f覺st覺k tad覺 giderilmi ve ayn覺 zamanda dayan覺kl覺l覺覺 artt覺r覺lm覺 olarak t羹ketime sunulur.

Yer f覺st覺覺 tohumunda ya oran覺n覺n 癟ok y羹ksek olmas覺 yer f覺st覺覺n覺n bir癟ok yal覺 tohumlar aras覺nda bitkisel ya 羹retimi bak覺m覺ndan 繹nemli bir yer almas覺n覺 salar. Yer f覺st覺覺 ya覺n覺n tad覺 g羹zel olup, rengi a癟覺k, g繹r羹n羹羹 berrak ve y羹ksek s覺cakl覺k derecelerine kar覺 olduk癟a dayan覺kl覺d覺r. 襤癟inde doal halde bulunan antioksidan maddelerden dolay覺 k覺zart覺ld覺ktan sonra bir s羹re saklanacak olan g覺da maddeleri i癟in 繹zellikle tercih edilir. Yer f覺st覺覺 ya覺 y羹ksek oranda oleik asit i癟ermesi nedeniyle gerek fiziksel 繹zellikleri ve gerekse besin deeri bak覺m覺ndan 癟eitli bitkisel yalar i癟inde zeytinya覺na en yak覺n bitkisel ya olarak tan覺mlan覺r.

Yer f覺st覺覺 tohumundan ya elde edildikten sonra arta kalan k羹spe 羹st羹n bir protein kayna覺d覺r. Yer f覺st覺覺 k羹spesinden salanan proteinin besin deeri y羹ksek olduundan 癟eitli 癟ocuk mamalar覺n覺n haz覺rlanmas覺nda ve proteince yeterli olmayan g覺da maddelerinin protein deerinin y羹kseltilmesinde yararlan覺l覺r.

Yer f覺st覺覺 az miktarlarda da olsa 癟eitli tatl覺 ve ekerlemelerin i癟inde veya 羹zerinde de kullan覺lmaktad覺r.

Bunu da oku :  Yer F覺st覺覺 Kabuu

Yer f覺st覺覺 繹zellikle Amerika Birleik Devletleri’nde yer f覺st覺覺 ezmesi eklinde t羹ketilmektedir. Amerikan toplumunun yer f覺st覺覺n覺n beslenme deeri konusunda ayd覺nlat覺lm覺 olmas覺 ve yer f覺st覺覺 t羹ketiminin salam覺 olduu baz覺 kolayl覺klar nedeniyle bir saatte 8-10 ton yer f覺st覺覺n覺 ezmeye 癟eviren ve tam g羹n 癟al覺an b羹y羹k tesislerin kurulmas覺n覺 zorunlu k覺lm覺t覺r.

Yer f覺st覺覺 ezmesinin bir toplumda aran覺lan bir g覺da maddesi olabilmesini salayacak 繹zelliklerden bal覺calar覺 olarak tad覺n覺n g羹zel oluu nedeniyle yal覺n halde ve dier g覺da maddeleri i癟ine kat覺larak t羹ketilebilmesi, t羹ketime haz覺r halde bulunmas覺 ve mikrobiyolojik bozulmalara kar覺 dayan覺kl覺 ve bu nedenle de muhafazas覺n覺n kolay olmas覺 say覺labilir.

Yer F覺st覺覺n覺n Faydalar覺
Yer f覺st覺覺n覺n faydalar覺 genellikle duyulmam覺t覺r. Bu yaz覺 sayesinde yer f覺st覺覺n覺n tam bir ifa deposu olduunu g繹stereceiz. 襤te yer f覺st覺覺n覺n baz覺 faydalar覺:

? K繹t羹 kolesterol seviyesini d羹羹r羹r ve iyi kolesterol seviyesini y羹kseltir.
? Kolon ve mide kanserine kar覺 b羹y羹k bir sava verir.
? Kan ekeri seviyesini dengelemeye yard覺m eder.
? E vitamini deposudur ve bundan dolay覺 da cilt sal覺覺na fazlas覺yla yararl覺d覺r.
? Aminoasit ve proteinler sayesinde v羹cudun sal覺kl覺 bir ekilde b羹y羹mesini destekler.

Bunu da oku :  am F覺st覺覺

? Omega 3 yalar覺 i癟erir. Bu da sa癟 d繹k羹lmesi ve k覺r覺lmas覺na kar覺 癟ok etkilidir. Ayn覺 zamanda sa癟lar覺n parlak ve g羹癟l羹 g繹r羹nmelerine de yard覺m eder.
? 襤癟erdii yalar v羹cut i癟in 癟ok faydal覺d覺r.
? Seretonin hormonu 羹retimine yard覺mc覺 olan bir besindir. Seretonin yani mutluluk hormonu sayesinde depresyona kar覺 sava覺r.
? 襤癟erdii eyler sayesinde cinsel g羹c羹 art覺r覺r.
? D羹zenli ve orant覺l覺 bir ekilde t羹ketildiinde kalp ve damar hastal覺klar覺na kar覺 korur.

? Yer f覺st覺覺 t羹ketimi inme riskini azalt覺r.
? Alzheimer hastal覺覺na yakalanma riskini azaltacak bir i癟erie sahiptir.
? Yer f覺st覺覺n覺n bellei art覺rd覺覺 s繹ylenir. Yani yer f覺st覺覺 t羹keten kiilerin haf覺zalar覺 g羹癟lenir.

Bu yaz覺ya oy ver
[Toplam: 1 Ortalama: 5]
(Visited 2 times, 1 visits today)

Related posts

2 Thoughts to “F覺st覺k”

  1. Ali eker

    Kabuklu f覺st覺覺 daha 癟ok seviyorum. Kabuklar覺n覺 癟覺kart覺p yiyince, daha temiz g繹r羹n羹yor ve ne kadar yediimi g繹r羹p kendimi durdurabiliyorum. bilecik

  2. azamat palvanov

    merhaba tuzlu yer fistik uretmekteyiz bizim s覺k覺nt覺m覺z kavurma isleminden sonra hizli sekilde posette tuzlu fistik bozulmakta, azot bastigin halde bile. yardimc覺 olabilecek arkadalar emailden yazarsa sevinirim. tesekurler

Leave a Comment