Leblebi Nas覺l Yap覺l覺r?

leblebi 羹retim

Leblebi Nas覺l Yap覺l覺r?
Leblebi nohutun kavrulmas覺yla 羹retilen bir 癟eit kuru yemitir. En bilinen t羹rleri beyaz leblebi ve sar覺 leblebidir. Corafi olarak tescillenen ilk leblebi, orum leblebisidir. Son d繹nemlerde farkl覺 癟eitlerde leblebi 羹retimi de yap覺lmaktad覺r.

Leblebi 襤malat覺nda Kullan覺lan Gere癟ler:
1- Nohut 癟alkalama makinesi (elek ve selekt繹r)

2- Kavurma Oca覺 (ate tulas覺, kerpi癟, tava ve kar覺t覺r覺c覺dan oluan) Daire bi癟imde tuladan 繹r羹len ocak killi toprak, 癟amur ve saman kar覺覺m覺ndan oluan bir har癟la s覺van覺r.

3- Is覺tma ve Kavurma makinesi

4- Islama Teknesi veya makinesi

5- Y羹ksek kalorili Mee odunu (Ocakta yakit olarak kullan覺lan odunlar覺n, leblebinin tad覺n覺n etkilenmemesi i癟in is yapmayan cinsten olmas覺 gerekmektedir)

6- Varak(Tokmak ve Mafrak da denilir); Varak; nohudun kabuklar覺n覺n ayr覺lmas覺 esnas覺nda nohudun k覺r覺lmas覺n覺 繹nlemek i癟in, 50 cm 癟ap覺nda ve en az 30 cm kal覺nl覺覺nda kavak aac覺ndan yap覺lm覺 olmal覺d覺r. Her sac 羹zerinde 癟evirme ileminden sonra ucunun rendelenmesi (t繹rp羹lenmesi) gerekmektedir.

7- 90 ila 110 cm aras覺nda ilenmi Bakir Sac : Oca覺n ortas覺na yerletirilen ve vok tavaya benzeyen bu 癟ukur sac, orum leblebisi 羹retimi i癟in 繹zel olarak imal edilmektedir.

Bunu da oku :  Leblebinin Faydalar覺

8- Kalbur

9- Kil ve telis 癟uval

Nas覺l Yap覺l覺r?
Dokuz g繹zl羹 elekler yard覺m覺yla nohutun s覺n覺fland覺r覺lmas覺 yap覺l覺r. l, 2, 3, 4,5, 6,7 numaral覺 deliklerden ge癟en vas覺fs覺z nohutlar ayr覺larak 8 ve 9 numaral覺 nohutlar leblebi yap覺m覺 i癟in kullan覺l覺r. Boyutu uygun nohutlar ocakta 12-17 dakika aras覺nda kavrularak ilk tav ileminden ge癟irilir.

Daha sonra nohut s覺cak olarak telis 癟uvallara doldurulur ve on g羹n dinlenmeye b覺rak覺l覺r. 襤kinci ve 羹癟羹nc羹 tavlardan sonra toprak ve kire癟 kar覺覺m覺 sergiliklere serilip her g羹n kar覺t覺r覺larak 45 ile 60 g羹n aras覺nda bekletilir. Kavurma ve dinlendirme ilemlerinin s羹resi leblebinin tad覺n覺 etkileyen fakt繹rler aras覺ndad覺r.

Bir sonraki ilem nohutun 覺slat覺lmas覺d覺r. Bu ilem s覺ras覺nda leblebilerin k覺r覺klar覺 da ayr覺l覺r ve tekrar 癟uvallan覺r. Bir g羹n sonra nohutlar覺n kabuklar覺 sa癟 羹zerinde aa癟 tokmakla kar覺t覺r覺larak ayr覺l覺r. Bu ilem sonras覺nda hemen t羹ketilen leblebi “tek kavrum leblebi” olarak adland覺r覺l覺r.

K覺zart覺lacak leblebi ise bir ay daha dinlendirilir ve istee g繹re tuz, baharat ve 癟eitli aromalar覺 eklenerek k覺zart覺l覺r. Leblebinin “leblebi ekeri” haline gelmesi ise son bir kavurmadan sonra ekerciler taraf覺ndan ger癟ekletirilir.

Bunu da oku :  Kuruyemi癟i A癟mak Hakk覺nda Bilmeniz Gerekenler

襤malathaneler:
Leblebinin 羹retilecei alan覺n en az 2 metre y羹ksekliinde g羹ne almayan, fakat havaland覺rma imkan覺 olan bir alan olmas覺 gerekmektedir. Dinlendirme yap覺lan sergiliklerin de g羹ne almamas覺, 250-300 m geniliinde olmas覺 ve killi toprak, saman ve kire癟 kar覺覺m覺 ile s覺vanm覺 olmas覺 gerekmektedir.

Nas覺l Saklan覺r?
retim safhas覺 tamamland覺ktan sonra depolama ve sat覺 esnas覺nda leblebilerin bayatlamas覺n覺 繹nlemek i癟in, yere temas etmeyecek ekilde (alt覺na tahta konulmak sureti ile) naylon poetlerde saklanmas覺 gerekmektedir.

Bu yaz覺ya oy ver
[Toplam: 1 Ortalama: 5]
(Visited 15 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment