WorldFood 襤stanbul

WorldFood 襤stanbul

WorldFood 襤stanbul Uluslararas覺 g覺da fuar覺 WorldFood 襤stanbula kat覺lmak, g覺da 羹r羹nleri al覺m覺yla ilgilenen perakende zincirleri ve g覺da toptanc覺s覺 iletmelerinden gelen 癟ok say覺da temsilciyle dorudan iletiim kurarak sat覺lar覺 art覺rmak, 羹r羹nleri tan覺tmak ve yeni m羹teriler kazanmak i癟in etkili bir yoldur. WorldFood 襤stanbul 28 y覺ld覺r g覺da ve i癟ecek 羹reticilerinin ve T羹rkiyenin 繹nde gelen al覺c覺lar覺n覺n buluma noktas覺 olmutur. Fuar, yabanc覺 firmalar覺n T羹rk g覺da sekt繹r羹n羹 kefetmesi, sekt繹rdeki 繹nemli kiilerle ve al覺c覺larla balant覺 kurmas覺 ve heyecan verici yeni bir pazarda 羹r羹nlerini tan覺tmas覺 i癟in ideal bir ortam. WorldFood 襤stanbul bir B2B (襤letmeler aras覺) etkinlii olarak 1 milyar dolarl覺k…

Read More