Kestane Şekeri

Kestane Şekeri

Kestane Şekeri Bir hikayeye göre, Osmanlı padişahlarından biri, Tophane semtinde, şimdi Kavaklı Camii olarak anılan bir cami yaptırmış. Adamın biri de, gelmiş caminin önüne, bugün hâlâ yaşayan bir çınar dikmiş. Çınarı gören padişah pek memnun olmuş, “Bunu kim dikti ise çağırın gelsin” demiş. Adamı getirmişler, Padişah bakmış, değneğine dayanarak ayakta zor duran bir ihtiyar. Padişah, “Dede” demiş, “Şimdi değneğini havaya at, yere düşene kadar, dile benden ne dilersen.” -Peki, demiş ihtiyar, değneğini havaya atmış, ve “Bursa kestaneleri vakıf malı olsun” diye bağırmış. İşte, o zamandan, ağaçları kuruyana kadar, Bursa kestaneleri…

Read More