Bademin Faydalar覺

Bademin Faydalar覺

Bademin Faydalar覺
Badem (Prunus dulcis), g羹lgiller (Rosaceae) familyas覺n覺n Prunoideae alt familyas覺ndan meyvesi yenebilen k羹癟羹k bir aa癟 t羹r羹. Badem bu aac覺n meyvesidir.[kaynak belirtilmeli] eftali ile birlikte Prunus’un alt cinsi Amygdalusun i癟inde yer al覺r.

Prunus cinsinin dier 羹yelerinin (繹rnein erik ve kiraz) aksine meyve tatl覺, etli d覺 癟evreye sahip deildir. Bunun yerine derimsi bir 繹rt羹 ile kapl覺d覺r ve bunun i癟inde, sert bir kabuk ile kapl覺, yenilebilir 癟ekirdek k覺sm覺 bulunur. Bu k覺s覺m kuru yemi olarak t羹ketilir.

Bademin faydalar覺 olduk癟a fazla. Besin a癟覺s覺ndan zengin olan bu besin, sporcusundan diyet ile ilgilenenlere kadar bir癟ok insan taraf覺ndan t羹ketiliyor. Peki, Bademin faydalar覺 nelerdir, neye iyi gelir? Bu bal覺k alt覺nda, bademin faydalar覺 hakk覺nda t羹m merak edilenler ve badem ile ilgili detayl覺 bilgiler yer almaktad覺r.

Bademin Faydalar覺
Bademin sal覺k a癟覺s覺ndan bir癟ok faydas覺 vard覺r. a覺m覺z覺n 繹nemli hastal覺klar覺n覺n ba覺nda olan stres ve kanser 癟eitlerine kar覺 b羹nyeyei koruyucu 繹zellii vard覺r. Bunun yan覺nda kab覺zl覺k, kolesterol, kemik sal覺覺 gibi bir癟ok konuda ve 癟ok geni yelpazade insan sal覺覺na hizmet eder. Besinlerin emilimini h覺zland覺rmak i癟in tercihen a癟 karn覺na, dorudan badem yiyebilirsiniz.

Badem ayr覺ca solunum bozukluklar覺, 繹ks羹r羹k, kalp bozukluklar覺, anemi, iktidars覺zl覺k, ve diyabet sorunlar覺n覺n 癟繹z羹m羹 i癟in tercih edilebilir.

Badem Beyin Sal覺覺na Faydal覺d覺r: Badem insan beyninin geliimi ve sal覺覺 i癟in gerekli olan bir癟ok elemente ve bileen i癟ermektedir. Sadece yetikinler i癟in deil, 癟ocuklar覺nda beyin sal覺覺 i癟in faydal覺d覺r. Alzheimer hastal覺覺na yakalanma riskini azaltabilir. Bu konuyla ilgili olarak yap覺lan bir癟ok bilimsel 癟al覺ma bademin i癟erdii bir癟ok besin kayna覺n覺n sinir siteminin genel sal覺覺n覺 korumak i癟in gerekli olduunu ortaya koymutur. G羹nde 6-7 tane ve d羹zenli olarak badem t羹ketmeniz sal覺k a癟覺s覺ndan bir癟ok fayda salayacakt覺r.

Bunu da oku :  Hangi kuruyemi neye iyi gelir?

Badem Kolesterol Sal覺覺n覺 Korur: Bademin d羹zenli olarak t羹ketilmesi, iyi ve k繹t羹 kolesterol seviyelerini denegelemeye yard覺mc覺 olur Bu 繹zellii kolesterol羹n dengesiz seyri sonucu oluabilecek bir癟ok hastal覺a yakalanma riskini azalt覺r. Dier bir ifade ile bir problemi ortadan kald覺rarak meydana gelebilecek bir癟ok sal覺k probleminin olumas覺na engel olur.

Badem Kemik Sal覺覺na Faydal覺d覺r: Badem i癟erdii pek 癟ok vitamin ve mineraller yard覺m覺yla m羹kemmel bir ifa kayna覺d覺r. 襤癟erdii bu maddelerin en 繹nemlilerinden bir tanesi de fosfordur. Ayr覺ca ‘osteoporoz’ gibi yaa bal覺 sorunlar覺n balamas覺n覺 繹nlerken, fosfor yard覺m覺yla kemiklerin ve dilerin dayan覺kl覺l覺覺n覺 artt覺r覺r.

Badem Kalp 襤癟in M羹kemmel Bir Besindir: Bademde bulunan doymam覺 yalar, protein ve potasyum kalp sal覺覺 i癟in 繹nemlidir. Bademin i癟erdii E vitamini ayr覺ca etkili bir antioksidan olmas覺n覺 salar. Bademde bol miktarda bulunan magnezyum kalp krizi 繹nlemeye yard覺mc覺 olurken, ayn覺 zamanda kalp hastal覺klar覺 riskini azalt覺r. Badem arter inflamasyona neden olan sorunlar覺n etkisini azalt覺r. Folik asit a癟覺s覺ndan da iyi bir kaynakt覺r. Bu nedenle arterlerde ya leke oluumuna neden olan homosistein seviyesini azaltmaya yard覺mc覺 olur. Ayr覺ca, badem arter duvar hasar覺na kar覺 g羹癟l羹 bir kalkan oluturmak i癟in E vitamini ile destek olur.

Badem Ba覺覺kl覺k Sistemi G羹癟lendirir: Ba覺覺kl覺k sisteminin sal覺kl覺 bir ekilde 癟al覺mas覺 i癟in bir癟ok maddeye ihtiyac覺 vard覺r. Bu maddelerden bir tanesi de alkalidir. Badem, alkali a癟覺s覺ndan 癟ok zengin bir besin kayna覺d覺r. Bu madde ba覺覺kl覺k sistemini g羹癟lendirmeye yarar. Ayn覺 zamanda 癟eitli hastal覺klara neden olan sal覺ks覺z koullar覺 bertaraf eder. Alkali ‘katk覺s覺 ile birlikte, E vitamin kar覺覺m覺 ile birlikte badem g羹癟l羹 bir antioksdiana d繹n羹羹r. 襤te bu kar覺覺m sonucu ba覺覺kl覺k siteminde onlarca hatta y羹zlerce hastal覺a neden olan serbest radikalleri yok eden m羹kemmel bir antioksidan ortaya 癟覺kar. Bademin bol miktarda i癟erdii E vitamini kanser hastal覺klar覺na yakalanma riskini azalt覺r ve kalp sal覺覺n覺 korur. Bununla ilgili olarak yap覺lan arat覺rmalar E vitamini oran覺 y羹ksek olan insanlar覺n kalp rahats覺zl覺klar覺na yakalanma riski dier insanlara g繹re %30-40 daha azd覺r.

Cilt Bak覺m覺 ve Badem: Cilt sal覺覺 a癟覺s覺ndan bademin faydalar覺 bilinen bir eydir. Badem ya覺 masaj覺 genellikle yeni doan bebekler i癟in tavsiye edilir. Badem s羹t羹 ile cilt sal覺覺n覺 koruyan sabunlar yap覺lmaktad覺r ve kozmetik sekt繹r羹nde 癟ok yayg覺n olarak kullan覺lmaktad覺r.

Bunu da oku :  Badem ekeri

Badem Kan Bas覺nc覺n覺 D羹zenler: Bademde bulunan potasyum kan bas覺nc覺n覺 d羹zenlemeye yard覺mc覺 olur. Ayr覺ca bol miktarda i癟erdii sodyum kan bas覺nc覺nda meydana gelebilecek dalgalanmalar覺 engeller. Kalp sal覺覺 i癟in kan bas覺nc覺n覺n 繹nemi b羹y羹kt羹r. Bu y羹zden badem kan bas覺nc覺n覺 dengelerken ayn覺 zamanda kalp sal覺覺n覺 korumaktad覺r.

Enerjiyi Artt覺r覺r: Badem manganez, bak覺r ve riboflavin i癟ermektedir ve bu maddeler enerji 羹retimi i癟in metabolizmaya 癟ok yard覺mc覺 olurlar. Yolda y羹r羹rken bile kolayca bulabilir ve t羹ketebilirsiniz.

Badem Kanseri nler: Ulusal Kanser Merkezi, y羹ksek diyet lifleri i癟eren bademin 繹zellikle kolon kanserini 繹nleme noktas覺na etkili olabileceini belirtmitir.

Badem Diyabete Kar覺 Koruma Salar: Badem 繹zellikle yemeklerden sonra glikoz ve ins羹lin seviyelerinde meydana gelen art覺覺 azaltmak i癟in yard覺mc覺 olur. Diyabet hastalar覺nda s覺k s覺k yemek esnas覺nda veya yemekten sonra meydana gelen eker seviyesinin artmas覺 sorunu badem giderebilir. Ve eker seviyesini sal覺kl覺 bir seviyede tutabilir.

Gebelik D繹neminde Badem: Badem yeni doan bebeklerde doum kusurlar覺n覺 gideren folik asit i癟erir. Ayr覺ca, sal覺kl覺 h羹cre b羹y羹mesi ve doku oluumunu tevik eder.. Doktorlar gebe kad覺nlara folik asit takviyesi re癟etelerde verirler ama badem anne ve bebein sal覺覺n覺 korumak i癟in yeterli derecede folik asit i癟erir.

Bunu da oku :  F覺nd覺覺n Faydalar覺

Badem Kilo Vermeye Yard覺mc覺 Olur: Bir癟ok arat覺rma bademin kilo vermeye yard覺mc覺 olduunu ortaya koymutur. Bademin ba覺rsak hareketlerini artt覺rd覺覺 bilinen bir eydir. Bu 繹zellii ile daha h覺zl覺 kilo verek isteyenlerin d羹zenli olarak kullanabilecei nadir besinlerdendir. Ayr覺ca i癟erdii lifler yard覺m覺yla toksinleri de temizler.

Badem Kab覺zl覺覺 nler: Bademin lif a癟覺s覺ndan zengin olduunu s繹ylemitir ve dier bir癟ok lif a癟覺s覺ndan zengin olan g覺dalar gibi badem kab覺zl覺覺 繹nlemeye yard覺mc覺 olur. Bununla birlikte, sindirim s羹recini kolaylat覺r覺r, sindirim siteminin yorulmas覺n覺 engeller. G羹nde 4 veya 5 tane badem yemeniz bile sindirim sisteminizin d羹zenli bir ekilde 癟al覺mas覺na yeter.

Bu yaz覺ya oy ver
[Toplam: 1 Ortalama: 5]
(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts

One Thought to “Bademin Faydalar覺”

  1. Akif Karal覺

    襤癟 bademin muhafazas覺 zor ve pahal覺 olduundan bademi sert kabuu ile muhafaza edip, m羹teri 癟覺kt覺覺nda i癟ini 癟覺karmas覺 daha ekonomik oluyor. mersin

Leave a Comment