Akide Şekeri

Akide Şekeri

Akide Şekeri Akide şekeri Türk ve Osmanlı mutfağının en eski şekerleme türlerinden biri olup bir yeniçeri geleneği olarak günümüze ulaşmıştır. Akide sözcüğü Arapça akit (sözleşme) sözcüğünden gelir. Akide şekeri, Osmanlı Devleti’nde yeniçerilere ulufe töreninde dağıtılır, askerlerin padişaha memnuniyetini ve bağlılığını gösteren bir sözleşme anlamına gelirmiş. Aslında tahta çıkan tüm padişahların üzerinde durdukları hatta “biraz da çekindikleri” bir şekermiş, Akide şekeri “Neden mi” İşte tahta çıkan Padişahların önem verdiği akide şekerinin hikâyesi: Tahta çıkan yeni Padişah, Yeniçeri Ağasının elinden bir şeker tası alırmış. Bu şeker, Yeniçeri ocağında yapılır ve Yeniçeri ağası…

Read More